Lovisa ser nu över skolnätet – beslut på vintern

Bild: Kristoffer Åberg

Man har inlett arbetet med att se över skolnätet i Lovisa. Någon form av beslut med eventuella konsekvenser blir aktuellt efter hösten.

Under onsdagens fullmäktigemöte i Lovisa dök också frågan om skolnätet upp i samband med de ekonomiska diskussionerna, särskilt det faktum att sloganen "Byarnas stad" förutsätter en viss service också...