Lovisa samarbetsförhandlar – upp till 75 årsverken sparas in

FÖRHANDLAR I MAJ. Upp till 75 årsverken ska bort i Lovisa stad. Bild: Kristoffer Åberg

Ska spara tre miljoner per år. Förhandlingarna inleds 19 maj.

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt igår kväll att staden inleder samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin. Staden inleder förhandlingar som omfattar hela personalen och som gäller minskning av personalen av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Det ekonomiska målet för samarbetsförhandlingarna är en årlig besparing på tre miljoner euro. Totalt kan sparmålet innebära en minskning med upp till 75 årsverken och gälla högst 100 personer.

Nedskärningarna inleds 2020 och ska vara genomförda före utgången av 2021.

Personalens företrädare får en skriftlig förhandlingsframställning i dag och förhandlingarna inleds den 19 maj. Strävan är att slutföra förhandlingarna före utgången av juni.

Lovisa stads ekonomi uppvisade ett kraftigt underskott både 2018 och 2019.

Mer läsning