Lovisa säljer inte Sågudden

BEBYGGS INTE ÄNNU. Sågudden förblir i Lovisa stads ägo. Bild: Max Nyberg

Stadsstyrelsen i Lovisa fattade beslut enligt beredningen om att inte sälja land och markområde vid Sågudden till bolaget Optirak.

Orsaken är att Optirak inte lyckats hitta finansiering inom utsatt tid.

Det var meningen att Optirak skulle bygga bostäder samt verksamhet som anknyter till turism på området.

Fullmäktige ska ännu ta ställning i frågan.

Köpavtalet med Optirak ogiltigforklaras