Lovisa säger nej till att rena avlopps- och åvatten med UV-desinficering

Det är inte kostnadseffektivt att rena vattnet i Lovisa å med UV-desinficering, konstaterar stadsstyrelsen. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisa stad har utrett möjligheten att rena avloppsvattnet i Lovisa och vattnet i Lovisa å genom att använda UV-desinficering.

En stadsfullmäktigemotion från maj 2018 uppmanar staden att rena avloppsvattnet i Lovisa med hjälp UV-desinficering. Med metoden har man bland annat förbättrat tillståndet i Borgå å och Palojoki.

Med UV-desinficering kan man även göra vatten av dålig kvalitet drickbart, påpekar man i motionen.

En utredning i ärendet har gjorts, men enligt Vattenaffärsverket är metoden inte särskilt kostnadseffektiv för att rena avlopps- och åvatten i Lovisa. Stadsstyrelsen har därför beslutet att lägga ner ärendet.

Mer läsning