Lovisa kan inte ha distansmöten – fullmäktige ska träffas för att besluta om att kunna träffas på distans

En snabb korrigering av förvaltningsstadgan är nödvändig i Lovisa.

Det är lite av en lapsus som Lovisa stad ska få ordning på inom kort. På måndagen tog stadsstyrelsen ställning till den rådande förvaltningsstadgan – alltså reglerna kring hur och när de olika organen ska träffas.

Dilemmat är att det inte är möjligt att ha möten på distans, vilket innebär problem för staden och de förtroendevalda i det rådande läget.

Andra städer och kommuner har redan övergått till att sköta demokratin på distans, däribland Borgå.

Styrelsens ordförande, Mia Heijnsbroek-Wirén, uppger att man nu jobbar på en förändring av förvaltningsstadgan.

– När det finns beslut i fullmäktige så kan man övergå till digitala möten. Vi skulle ha gjort det här tidigare redan, men förra veckan kunde vi inte ha möte.

I praktiken innebär det att fullmäktige måste samlas för att klubba igenom förändringen för att därefter, tillsammans med nämnderna, kunna samlas med hjälp av digitala verktyg.

Den senaste stadgan är så gammal att den inte ens hade kunnat ta upp de tekniska aspekterna av distansmöten, påpekar Heijnsbroek Wirén.

– Situationen är lite olycklig, men situationen är korrigerad snart. Sedan är det bara för alla att ta skeden i vacker hand och lära sig.

Mer läsning