Lovisa kan få ny revisionsnämnd

Kari Hagfors. Bild: Arkiv

Fullmäktige avgör om förtroende finns eller inte för nämnden.

Konflikterna inom revisionsnämnden i Lovisa leder kanske till att nämnden avsätts av fullmäktige. Utskottet som har utrett konflikterna inom nämnden anser att det inte finns förtroende längre och föreslår att fullmäktige väljer ny ordförande och ledamöter på onsdag.

Nämndens sammansättning är insatt som ett extra ärende och behandlas enbart om fullmäktige är på samma linje som utskottet och saknar förtroende för nämnden.

I bakgrunden finns de interna konflikter som nämndens ordförande Kari Hagfors (Saml, bilden) bett justitiekanslern utreda. I samma dokument ber han också kanslern reda ut frågor kring stadens kopplingar till Lovisanejdens servicehusstiftelse. Lovisa stads utlåtande till justitiekanslern behandlades av fullmäktige i februari. Justitiekanslern väntar på ett genmäle av Kari Hagfors innan man kan komma med ett beslut om fel har begåtts.

Hagfors har också klagat till förvaltningsdomstolen över stadsfullmäktiges beslut i februari att tillsätta ett utskott för att granska revisionsnämnden. Stadens svar på det sammanställer stadsstyrelsen på måndag.