Lovisa inledde massvaccinationerna med femtio doser men hur många doser man får nästa vecka är öppet

Pensionerade läkaren Rolf Nystén har kommit från Forsby för att bli vaccinerad. Bild: Peik Henrichson

Lovisa busstation visade sig vara en förvånansvärt lyckad plats för stadens första massvaccineringar som kom i gång i går.

På torsdag morgon inleddes massvaccineringarna av personer över 80 år i den gamla busstationen i Lovisa. Staden ledande läkare Marika Ylärakkola visade upp den tillfälliga vaccineringslokalen för pressen bara några minuter innan de första klienterna strömmar in.

Snart visar det sig att det bara tar några minuter per patient att få vaccinet, men Marika Ylärakkola önskar att alla som fått vaccinet för säkerhets skull ändå sätter sig ned och vilar sig 15 minuter i busstationens gamla väntrum innan de går vidare.

– Jag vet inte vem som först kläckte idén om att vaccinera invånarna just här, men det var en lyckad idé, säger Ylärakkola. Här finns gott om parkeringsplatser, ett stort väntrum med stolar, och platsen är välkänd och centralt belägen. Dessutom är platsen bra för dem som fortfarande kan färdas med buss.

Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola ser många fördelar med busstationen som tillfällig vaccinationsplats. Bild: Peik Henrichson

– Vårt största problem nu är att vi inte vet hur många vaccindoser vi har till vårt förfogande följande vecka, vilket försvårar tidsbokningarna.

Smärtfri start

Rolf Nystén från Pernå hör till de första som vaccineras. Han är glad över att allt gick så smärtfritt. Som pensionerad läkare har han ett visst perspektiv på hur sjukvården fungerar i svåra situationer.

– Både tidsbokningen och själva vaccineringen förlöpte fint, säger Nystén. Det enda som lite stör mig är det senaste beskedet att den andra dosen kanske delas ut först tolv veckor senare. Men det här är förstås inget Lovisa hälsovårdspersonal kan påverka.

Rolf Nystén har noterat att en del av hans över 80-åriga bekanta i Borgå blivit uppringda av stadens hälsovård gällande massvaccinationerna, men det är alltså inte kutym i Lovisa där den lokala hälsovården hoppas att 80-plussarna själva håller sig informerade via lokala medier och staden webbplats.

Överlag verkar de personer som sitter i väntrummet på busstationen ändå väldigt nöjda med stadens sätt att hantera massvaccineringarna. En person undrar i alla fall om man kunde ha delat ut vaccinet även i Forsby nedlagda hälsogård.

– Även det var något vi övervägde, men vi kom till att det finns för många osäkerhetsmoment och en möjlig resursbrist förknippad med att sprida vaccinet till olika filialer, säger ledande läkare Marika Ylärakkola.

Också betydligt större städer än Lovisa håller sig till en enda vaccineringplats.

– Jag kan förstå att transporterna från byarna till centrum av Lovisa kan vara ett problem för många, men jag har för mig att man kan utnyttja FPA-ersatt taxi precis som i övriga fall (se faktaruta). Problemet är ju detsamma även i de övriga byarna i Lovisa, och vi försöker tänka på helheten.

Ges i busstationen på Mannerheimgatan 14.

Vaccinationstid ska beställas på förhand genom att ringa 0444 555 360, vardagar klockan 9–11.

Vaccineringen är avgiftsfri.

Nya vaccindoser levereras varje vecka.

På stadens webbplats finns information om tidtabeller och vilka befolkningsgrupper som står i tur vartefter vaccinleveranserna säkerställs.

Instruktioner om hur man beställer FPA-ersatta taxitjänster hittar du här.

Rekommendationerna följs

Enligt Marika Ylärakkola har det helt som väntat uppstått en viss rusning under telefonmottagningen av tidsbokningar. I den första allmänna vaccineringsomgången finns ändå bara knappt femtio vaccindoser, så det lönar sig att ha lite tålamod.

Ifall man efter flera försök inte når fram lönar det sig knappast att fortsätta ringa tio gånger till, eftersom det förmodligen är ett tecken på att vaccineringstiderna är fullbokade.

– Ifall man efter flera försök inte når fram lönar det sig knappast att fortsätta ringa tio gånger till, eftersom det förmodligen är ett tecken på att vaccineringstiderna är fullbokade.

Det vaccin som 80-plussarna i Lovisa nu får är tillverkat av det amerikanska läkemedelsföretaget Moderna. De personer under 70 år som inom kort också står i tur för vaccinering kommer däremot att få det svensk- brittiska företaget Astra Zenecas vaccin.

En del invånare i Lovisa har undrat vad det beror på att staden inte kommit snabbare i gång med vaccineringarna.

– Lovisa stad har valt att strikt följa THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner för massvaccineringar, vilket inte har möjliggjort en snabbare process, säger Marika Ylärakkola.

Helt i enlighet med THL:s instruktioner har Lovisa stad redan i januari vaccinerat olika specialgrupper, exempelvis yrkespersonalen inom social- och hälsovården som sköter coronapatienter, personal och boende på servicehem för äldre, hemvårdens klienter och vårdavdelningarnas klienter som fyllt 80.