Lovisa hamn gick på plus trots coronaåret

Lovisa hamn gjorde positivt resultat 2020, men inte bättre än 2019. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisa hamn gjorde positivt resultat 2020 trots de osäkra omständigheterna orsakade av coronakrisen. Godstransportens mängd sjönk ändå jämfört med föregående år.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet, trots att godstrafiken inte uppnådde samma nivå som 2019, med tanke på att världen har kastats upp och ner på grund av coronakrisen, säger Lovisa hamns VD Tiina Vepsäläinen.

Räkenskapsårets resultat efter skatter blev 176 100 euro, något lägre än motsvarande resultat 2019, som var dryga 240 000 euro.

Trots att den totala mängden frakt som gick genom Lovisa hamn gick ner så kunde man lägga märke till positiv utveckling inom transittrafiken. Det handlar främst om varor från Ryssland.

– Vår hamn är relativt liten men eftersom vi ligger nära gränsen, har en spårförbindelse, och klarar av att ta emot fartyg av storleksklass Supermax så har vi lyckats utveckla transittrafiken här i Lovisa, säger Vepsäläinen.

De vanligaste produkterna som fraktas genom Lovisa hamn är spannmål och antracit. Transittrafiken växte 15 procent jämfört med 2019.

Företaget tror också att produkter inom cirkulär ekonomi och bioenergi kommer att spela en allt större roll i framtiden.

– Återanvändning och grön energi är dagens melodi och det för med sig mera trafik och nya arbetsplatser, säger Vepsäläinen.

Lovisa hamn undersöker också möjlig ny verksamhet i form av en kemikalieterminal. För det görs en miljökonsekvensbeskrivning.

2020 fortsatte också arbetet med att förnya hamnens belysning. Belysningen står för största delen av hamnens elkonsumtion, och under årets lopp lyckades man spara 25 procent i elkostnader jämfört med föregående år.

Spekulationen om den framtida spårdragningen österut går het, men Vepsäläinen håller huvudet kallt.

– Visst skulle det vara mer fördelaktigt för oss om den nya tågbanan skulle dras mot Kotka, inte Kouvola, men eftersom planeringen inte ens kommit igång så är det för tidigt att fundera på de möjliga inverkningarna på vår verksamhet. Generellt sagt så är det positivt att man utvecklar spårtrafiken, oberoende av vad den slutliga dragningen blir, säger Vepsäläinen.

40 procent av företaget Lovisa hamn ägs av Lovisa Stad, 60 procent av Helsingin Satama AB.

Omsättning : 1,4 miljoner euro

Räkenskapsåret resultat: 176 100 euro

Dividend till ägarna: 350 000 euro