Lovisa hamn är en av landets minsta med goda chanser att växa

LOGISTIK. Järnvägsspår fram till kajen och närheten till motorvägen hör till hamnens främsta konkurrensfördelar. Bild: Peik Henrichson

I Valkom finns en av landets minsta exporthamnar, men nya affärsmodeller och det fina läget på sju minuters avstånd från motorvägen attraherar allt fler nya kunder.

Ett bra exempel är det rätt så nya företaget Timberpoint som har specialiserat sig på att framställa och sammanställa massiva träelement. Företaget, som grundades för ett år sedan, utnyttjar flitigt de logistiktjänster som Lovisa hamn erbjuder.

– Vi startade från en idé om vad vi ville göra, men skulle knappast ha vågat bygga upp verksamheten så här snabbt utan de tjänster Lovisa hamn (Loviisan Satama Oy) erbjuder, säger VD Marko Suonpää på Timberpoint.

Lägre tröskel för investeringar

Bara att transportera olika typer av trämaterial med tåg från Varkaus skulle ha krävt stora investeringar.

– Det är klart att vår investeringströskel sänktes märkbart när vi märkte att vi kunde köpa både logistik och fastighetstjänster av Lovisa hamn utan att själva behöva göra väldigt tunga investeringar, säger Suonpää.

Nu har Timberpoint dessutom produktionshallar på själva hamnområdet där företaget kan producera och leverera precisionsframställda produkter för olika kunder inom industrin on demand, det vill säga i takt med att beställningarna kommer in.

I likhet med många andra kommunala affärsverk har även Lovisa hamn nyligen omvandlats till aktiebolag i enlighet med EU:s principer för konkurrensutsättning. Tanken är att ett kommunalt affärsverk har orättvisa skatteförmåner och får dessutom billigare lån på grund av att kommunen inte kan gå i konkurs.

BESÖK. Lovisa hamns vd Tiina Vepsäläinen (t.v.) presenterade hamnens verksamhet för utvecklingsdirektör Hanna Lankinen på Invest in Finland. Marko Suonpää på Timberpoint hör till hamnens nya kunder. I bakgrunden syns Suomen Viljavas spannmålssilo. Bild: Peik Henrichson

Men trots att hamnen är bolagiserad och officiellt heter Loviisan Satama Oy, har det nära samarbetet med stadens myndigheter fortfarande stor ekonomisk betydelse för hamnen. När bankerna beviljar lån för olika projekt, beaktar de alltjämt att Lovisa stad äger cirka 40 procent av aktierna och Helsingfors hamn cirka 60 procent. Dessutom förbinder sig Lovisa stad ofta att delta i olika samarbetsprojekt, vilket minskar bankernas risker.

– En annan klar fördel vi har är att vi kan erbjuda 54 000 kvadratmeter lagerutrymme med tak, säger vd Tiina Vepsäläinen på Loviisan Satama Oy. Därtill finns förstås stora ytor öppen mark som kan användas för lagring.

Nya metoder och ny teknik

Petteri Sammalisto är vd för Lovisa Forwarding & Stevedoring (LFS), ett företag som är en del av Nordströmkoncernen i Lovisa. Han har försökt utveckla nya modeller för logistiken i Lovisa hamn.

– Projektlastning och terminaloperation med lossning och stuvning hör till den traditionella hamnverksamheten, men vi har försökt hitta på kostnadseffektivare sätt att genomföra allt detta, säger Sammalisto.

– Om vi exempelvis kan sänka våra kostnader genom att förvara konkurrerande kunders varor i samma utrymme så gör vi det.

På torsdagen fick Lovisa hamn besök av flera utomstående aktörer som ville bekanta sig med hamnens verksamhet. Utvecklingsdirektör Hanna Lankinen representerade både Invest in Finland och ett större nätverk under namnet Team Finland, som framför allt vill främja finsk export.

– Jag var mycket imponerad av det kunnande i världsklass som finns i Lovisa hamn, säger Hanna Lankinen.

Även varvsindustrin var väl representerad under torsdagens överläggningar i Valkom. Jukka Jaatinen från Suomenlahden Telakka presenterade flera stora tekniska investeringar hans bolag gör i Lovisa, bland annat stora nya kranar, truckar och produktionshallar.