Lovisa ger lönelyft till närvårdare och barnträdgårdslärare

LÖNELYFT. Lärarna inom småbarnspedagogiken i Lovisa får högre lön retroaktivt från det här årets början. Bild: Kristoffer Åberg

Lärarna inom småbarnspedagogiken får 150 euro till i månaden, och också närvårdarna inom hemvården och på vårdavdelningen får ett lönelyft. I Borgå förhandlar man just nu i samma fråga.

De större kommunerna i huvudstadsregionen gjorde det redan i höstas, sedan följde Sibbo och Lappträsk efter. Nu är det Lovisas tur. Och om allt går som planerat står Borgå i turen i mitten av mars.

Lovisa stad fördelar en justeringssumma för att rätta till missförhållanden i lönerna och till att uppmuntra personalen. Justeringen betalas retroaktivt från och med det här årets början.

Lönetillägget uppgår till 0,7–1,2 procent beroende på avtalsbranch.

Under januari och februari har diskussioner förts med representanter för arbetsgivarna och representanter för de anställda. Dessutom har samarbetskommittén behandlat frågan.

Konkurrenskraftig lön

Centralen för bildning och välfärds andel ges huvudsakligen till lönen för lärarna inom småbarnspedagogik, tidigare barnträdgårdslärarna. Lönen höjdes med drygt 150 euro. Den uppgiftsrelaterade lönen för lärare inom småbarnspedagogik är nu 2 550 euro i månaden.

Grundtrygghetscentralen delar ut förhöjningarna och harmoniseringarna av de uppgiftsrelaterade lönerna särskilt till närvårdarna, inom hemvården, på vårdavdelningen och på andra vårdenheter.

– Så här vill vi stöda en grupp anställda som utför arbete vars svårighetsgrad och belastning ökar hela tiden, säger direktören för grundtrygghetscentralen Carita Schröder. Dessutom ville vi höja lönerna mest för de yrkesgrupper som har den lägsta lönen i grundtrygghetscentralen.

– I Borgå håller vi på att underhandla om den lokala justeringspotten och i detta sammanhang kommer vi också ta ställning till både barnträdgårdslärarnas och närvårdarnas uppgiftsrelaterade löner, säger personaldirektör Anu Kalliosaari. Vi strävar efter att underhandlingarna blir färdiga till mitten av mars. ÖN

Mer läsning