Lovisa fick sitt fullmäktigeavtal

AVTAL. Fullmäktigeordförande Otto Andersson (SFP) ska inleda presskonferensen. Från vänster: Arja Isotalo, Timo Noroviita, Kari Hagfors, Pertti Lohenoja, Otto Andersson, Lotte-Marie Uutinen, Saara Lång, Janne Lepola och Mia Heijnsbroek-Wirén. Bild: Max Nyberg

Vårens förhandlingar har burit frukt. På måndagen skrev fullmäktigegrupperna i Lovisa under ett fullmäktigeavtal.

Resten av fullmäktigeperioden i Lovisa ska förlöpa lite smidigare än tidigare. Det är tanken med det fullmäktigeavtal som gruppordförandena skrev under på måndagen.

Avtalet är resultatet av förhandlingar under våren. Avtalet fungerar som grund för arbetet under fullmäktigeperioden fram till 2021.

Konkretiserar strategin

Fullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP) passade på att säga några ord innan alla högtidligt gick över till ett separat bord för att skriva under avtalet.

– Det är glada och historiska nyheter som vi kan berätta. Det här torde vara det första fullmäktigeavtalet i Lovisa stads historia. Åtminstone i nya Lovisa.

Alla grupper har skrivit under avtalet som ligger på fyra A4-sidor och som är uppdelat i en rad underrubriker.

– Det här har vi diskuterat under våren. Målet har varit att hitta gemensamma spelregler som vi följer i fullmäktigearbetet. Vissa är självklara och redan kutym, andra är nya saker.

Han påpekar att man varit noga med att inte skapa en ny strategi, utan snarare ett dokument som konkretiserar den.

I avtalet förbinder sig fullmäktige bland annat till "öppenhet och genomskinlighet" och att "främja ett konstruktivt samarbete mellan fullmäktigegrupperna". På ett mera konkret plan ska man jobba för pendlingsmöjligheterna mellan Borgå och Lovisa. Dessutom ska man trygga tillgången till jämlik service, understöda företagare och främja etableringen av nya företag.

– Det handlar om gemensamma mål som alla kan binda sig till politiskt. Vi uppdaterar det vid behov, och vi följer årligen upp hur vi lyckats i målsättningarna.

Alla nöjda

När avtalet väl var underskrivet fick gruppordförande chansen att säga något om det. Var och en poängterade den goda stämningen och de goda diskussionerna. Lotte-Marie Uutinen, SFP:s gruppordförande, lyfte fram två saker.

– Det ena är att utreda avgiftsfri småbarnspedagogik. Det är centralt för en barnvänlig stad. Det är andra är att vi främjar kollektivtrafiken mellan Lovisa och Borgå. Det behövs för att bättra på möjligheterna att röra på sig.

SDP:s Pertti Lohenoja lyfte å sin sida fram informationsgången och att man går in för öppenhet.

– En öppen verksamhetskultur är bra, så att alla vet i god tid inför fullmäktigemötet vad de andra partierna anser. Utöver det har vi politisk frihet att nå målen i avtalet.

Han tror inte att det ska bli problem att förverkliga målen när det blir aktuellt att tala om pengar eller andra konkreta sätt att nå dit man vill.

– Det är som med processen som fört oss hit. En djup diskussion kan skapa en gemensam kompromiss.

Hela avtalet hittas på Lovisa stads webbsidor.