Lovisa fick bostadsmässan – samtidigt förnyas också busstationen

JOBB. Lovisa får arrangera bostadsmässan om fem år. Så här framställer staden den blivande stadsdelen i sin ansökan. Bild: Skärmdump

Entusiasmen är påtaglig efter att beskedet kom på onsdagskvällen: Lovisa arrangerar bostadsmässan om fem år. Nu börjar det riktiga jobbet.

Det kom lite som en överraskning, men inte helt. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är både uppspelt och nöjd ännu dagen efter att beskedet kom. Lovisa stad är värd för bostadsmässan 2023, och nu är det dags att kavla upp ärmarna.

För lätt blir det inte, och fem år är inte en särdeles lång tid.

– Vi vågade inte ta ut segern i förskott. Så vi levde i spänning till sista stund. Men jag hade ändå en relativt positiv uppfattning, säger Oker-Blom några timmar innan staden ska fira med att bjuda Lovisaborna på skumpa.

Stor möjlighet

Mässan innebär en massiv möjlighet för staden. Oker-Blom nämner fastighetsmarknaden som ett exempel, men också mindre påtagliga saker som självkänsla, framtidstro och samhörighet.

– Det visar också att man vågar satsa på Lovisa. Det sätter staden på kartan. Mässan ger synlighet.

Några små saker handlar det inte om: tidigare besökarsiffror ligger på omkring 135 000 personer – något som borde överträffas ganska lätt i Lovisa eftersom huvudstadsregionen finns i närheten.

– Vi kan räkna med åtminstone 150 000 besökare under månaden som mässan pågår.

Det stora antalet besökare ska förhoppningsvis leda till en rad positiva följder, som intresse för restaurang- och hotellverksamhet, sysselsättning och företagsamhet. Det innebär också att hotellen i staden inte på nära håll räcker till.

– Det enda realistiska är att de flesta besökare är dagsbesökare. Sedan har vi ju grannstäder där hotellsituationen är annorlunda.

Kort tid

Mässan äger rum någon gång under sommaren 2023, alltså om fem år – en tidsperiod som kan verka lång men som i praktiken är ganska kort på grund av de byråkratiska processer som krävs.

På längre sikt måste man färdigställa detaljplanen, göra tomtindelning och gatuplaner och invänta besvär. Först på agendan är ändå ramavtalet med Finlands bostadsmässa, varefter man anställer en planläggare för en bestående tjänst – något man hade gjort annars också. Därefter rekryteras en projektchef och en koordinator som jobbar med mässan tills en tid efter att den tagit slut.

Bostadsmässan aktualiserar också investeringsbudgeten där tekniska nämnden föreslog en rad nedskärningar i bland annat parker.

– Det blev kanske inte klart för alla hur parkinvesteringarna hänger ihop med bostadsmässan, och man visste inte heller då att vi skulle få mässan. Tanken är att sätta parkområdena norr om mässområdet Drottningstranden i skick, alltså Ungern och Rosen, säger Oker-Blom.

Andra sidan viken

Utöver själva Drottningstranden tittar man närmare på andra sidan viken och området kring busstationen där man har planer på ny verksamhet. Bland annat har man siktet inställt på en hubb för företag som sysslar med näthandel.

Meningen är också att hitta ett samarbete med Lovisa historiska hus (LHH).

– LHH kunde äga rum samma månad som mässan, kanske mitten av juli och framåt. Bostadsmässans åsikt är också att de två inte konkurrerar, utan kompletterar varandra. En möjlighet är biljetter som ger inträde till bägge evenemangen.

Torsdagens skumpabjudning har också sitt syfte.

– Vi vill visa att mässan är hela stadens grej, att den gäller alla. Det här handlar om så mycket mera än bara mässområdet.

BOSTADSOMRÅDE. Drottningstranden, som bostadsområdet fått som namn, ligger vid Lovisaviken. Bild: Oskar Skogberg

Mer läsning