Lovisa får laddningsstolpar för elbilar

LADDNINGSPLATS. Stolpar där man kan ladda sin elbil kommer snart att finnas på Lovisa torg, vid Skeppsbron och i Strömfors bruk. Bild: Mostphotos

Såväl torget i Lovisa centrum som Skeppsbroområdet och Strömfors bruk får laddningsstolpar för elbilar.

I Lovisas budget för 2016 har 100 000 euro reserverats för utveckling av centrum. Tekniska nämnden beslöt ändå att också satsa på en del av periferin, därför får också Strömfors bruk laddningsstolpar för elbilar. Exakt var de placeras där har man inte fattat beslut om. De övriga stolparna sätts upp på Lovisa torg och vid Skeppsbron.

Förslaget var också att pengar skulle satsas på att förnya behövliga busshållplatser på sträckan mellan Valkom och centrum men det ströks från listan.

En del av anslaget används till att förnya belysningen längs Mannerheimgatan från Skärgårdsvägens korsning upp till kyrkan så att den blir mer tidsenlig.