Lovisa får behålla polisstationen tillsvidare

FORTSÄTTER. Polisstationen i Lovisa kommer inte att stänga. Bild: Lasse Lehtinen

På fredgen besökte en delegation från Lovisa stad huvudpolisstationen i Vanda. Deltagarna fick goda nyheter.

– Huvudbudskapet var att polisstationen i Lovisa kommer att få fortsätta och att polisens närvaro på fältet kommer att vara lika omfattande som tidigare, säger fullmäktigeordförande Otto Andersson (SFP) som tillägger att staden och polisen haft en bra dialog i ärendet.

I mötet deltog från stadens sida även stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP). Polisinrättningen i östra Nyland representerades av bland andra polischef Kari Rantala.

Otto Andersson har flera orsaker att vara nöjd över beslutet.

– Undersökningar visar att polisen hör till de instanser finländarna litar mest på. Det här har också tagit sig uttryck i att många Lovisabor engagerat sig i polisstationens framtid. Det känns viktigt att stadsborna kan känna sig trygga. Jag är dessutom glad över det samarbete över partigränserna frågan om polisstationen lett till. Från flera grupper har man kontaktat de nationella politikerna för att få fram våra synpunkter.

Budet nu var allstå att polisstationen fortsätter tillsvidare, men ingen vet hur situationen kommer att de ut på längre sikt. Andersson påminner därför om vikten av att polisens resurser hålls uppe på agendan även under de kommande regeringsperioderna.

I Lovisa letar polisen efter mer ändamålsenliga lokaler men tillsvidare fotsätter verksamheten i den nuvarande polisstationen.

– Det viktiga är att polisens närvaro i staden fortsätter, var själva stationen ligger är ju upp till polisen att bestämma, säger Andersson.

Polisstationen i Lovisa vid Mannerheimgatan 12 är öppen mellan klockan 9 och 16 alla vardagar.