Lovisa efterlyser vänner åt sina äldre

Personalen hinner inte med att umgås. Därför utvidgar Lovisa frivilligverksamheten bland äldre i byarna och på sjukhusen.

Äldre i Lovisa har rätt gott om frivilliga promenadkompisar, 37 stycken för tillfället. Nu söker stadens seniorservice fler vänner som vill ge av sin tid. Speciellt stort är behovet ute i byarna. Det viktigaste är att vara närvarande och erbjuda sitt sällskap.

– Ibland tror de som är intresserade av att delta att de måste kunna något speciellt, till exempel att sjunga, men det behöver man inte, säger Lisbeth Forsblom, servicechef för stadens seniortjänster.

Precis som med vänner i allmänhet är den frivilliga någon som den äldre kan prata med, spela kort eller handarbeta med eller få stöd av under ett besök till tandläkaren. Den frivilliga kan läsa tidningen eller bara hålla i handen en stund. Speciellt stor är bristen på frivilliga män. Karlar saknar karlar att prata med, det vet personalen på seniorservicen.

FRIVILLIGA EFTERFRÅGAS. Katja Marttila-Meriaho, Monica Sund, Lisbeth Forsblom, Päivi Heikkilä och Christina Rantanen efterlyser sällskap åt de äldre i byarna och på sjukhusen i Lovisa. Bild: Erica Vasama

Regelbundenhet viktigare än minuter

Vem lämpar sig som frivillig? Svaret är att vem som helst som har tid och viljan att delta, är välkommen med i vänverksamheten.

– Oftast är det pensionärer, arbetslösa eller andra personer som är hemma dagtid som engagerar sig, säger Lisbeth Forsblom. Därför ordnar vi också ett infomöte om verksamheten dagtid den 2 februari klockan 14 på servicehuset Esplanad.

Ingen räknar hur många minuter av sin tid som den frivilliga kan undvara. Viktigare än antal minuter är regelbundenheten i umgänget, förklarar Monica Sund, serviceansvarig för öppenvård och omsorgsboende.

– Det är som med ens vanliga vänner, inte stannar man ju och bor hos dem heller.

Alltför få har tid

Behovet av vänner är stort. Seniorer ska vårdas i sitt eget hem så länge som möjligt, men många saknar anhöriga som kan besöka dem ofta.

– Många anhöriga jobbar, har barn eller bor på annan ort och har därför tid att besöka den äldre bara på helgerna. Om barnen är sjuka vill man ju inte smitta ner den äldre släktingen, förklarar Forsblom.

Stadens äldreservice räcker till för själva vården men sällan för att hålla sällskap.

Stadens äldreservice räcker till för själva vården men sällan för att hålla sällskap. Ett läkarbesök kan ta en hel förmiddag och det har personalen helt enkelt inte tid med, säger Forsblom.

Promenadkompisarna är en koordinerad verksamhet och fungerar därför bra. Koordinatorn parar ihop kompisar och klienter som bor nära varandra och har liknande intressen. De frivilliga utbildas och träffas regelbundet och de sysslar oftast också med annan frivilligverksamhet. Ett liknande system skulle vara viktigt även för de personer som staden efterlyser nu.

Koordinatorn träffar de frivilliga och alla parter gör upp ett avtal för att minimera risken för att de äldre blir utnyttjade av personer som inte har rent mjöl i påsen. Koordinatorn hjälper också till att reda upp eventuella problem mellan de frivilliga och de äldre.