Lovisa efterlyser rättvisa i regeringsförhandlingarna

TÅGTRAFIK. Regeringsförhandlarna har nu bland annat Östbanan på bordet. Bild: Tor Wennström

Östbanan, järnvägslinjen från Helsingfors via Borgå till Kouvola, finns med i regeringsförhandlingarna. I Lovisa hoppas man i stället att Strandbanan, till Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, kunde förverkligas.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom i Lovisa är inte nöjd över beskedet att Strandbanan inte finns med bland de större järnvägssatsningar som regeringsunderhandlarna just nu lär behandla.

– Jag hoppas att de här uppgifterna, om att man prioriterar Östbanan, inte stämmer. Det är ganska ovanligt att man redan i regeringsförhandlingarna spikar fast exakta spårdragningar, utan stödande kalkyler att ta fasta på.

– Det viktiga skulle vara att man gör de här avgörandena jämlikt och rättvist och att man först undersöker vilka dragningar som ger den största nyttan, som inbesparad restid och som stöder arbetskraftens rörlighet.

Oker-Blom påpekar att Östra Nyland har haft en mycket svagare utveckling än Västra Nyland.

– Det här beror på att de har en tågbana medan vi saknar en bana.

– De östra delarna av Nyland och Kymmenedalen, som Kotka och Fredrikshamn, har ekonomiska svårigheter och skulle dra stor nytta av en spårdragning.

Utvecklingsbolag

Oker-Blom förstår inte satsningen på Östbanan.

– Kouvola har ju redan järnvägsförbindelse.

Kommundirektörerna i öst har i ett gemensamt ställningstagande fört fram att det viktigaste är att man från den bana som ska gå till flygplatsen gör en reservering mot Borgå.

– Lovisa har förbundit sig att gå med i det utvecklingsbolag som utreder, och stöder, järnvägen österut, säger Oker-Blom. Om man väljer Östbanan med sträckningen Borgå- Kouvola är vi inte med i utvecklingsbolaget.

På samma bord

I Borgå är mottagande av beskedet om de aktuella baninvesteringarna naturligtvis mycket mer positivt.

– Allt är förstås ännu osäkert men just nu ser det bättre ut än tidigare, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Det är viktigt att tågförbindelserna österut nu är på samma bord som andra stora investeringar. Nu måste man fortsätta att jobba för att få ett bra resultat.

Glöm inte Kervo-Nickby

Riksdagsledamoten Heikki Vestman, Samlingspartiet, tycker det är synd om kustbanan överges redan i det här skedet, i så fall att nyheten om regeringsbildarnas planer verkligen håller streck.

– Jag hoppas att de som sitter vid bordet i Ständerhuset har en vilja att främja hela Östnylands bästa.

– Enligt min åsikt borde öppnandet av persontrafik mellan Kervo och Nickby också antecknas i regeringsprogrammet. Personaltrafik Kervo Nickby är en del av utvecklingen av huvudbanan.

Mer läsning