Lovisa efterlyser aktörer till Societetshuset

AKTÖR SÖKES. Fram till den 15 november har intresserade möjlighet att lägga in anbud på tjänsterna, bland annat på kaféet, som Lovisa stad vill se i Societetshuset i Lovisa. Fastigheten renoveras just nu. Bild: Ksf-arkiv/Max Nyberg

Restaureringen av Societetshuset i Lovisa är i full gång och nu blickar staden framåt. Per den 15 november vill man få in anbud av aktörer som vill driva verksamhet i huset året om.

Lovisa stad har specificerat vilka slags tjänster som man i framtiden vill ska finnas i Societetshuset. Anbudsgivaren ska vara beredd att året om erbjuda kafétjänster, fest- och evenemangstjänster, mötestjänster samt uthyrning av själva lokalen.

Staden går in för att skriva ett femårigt hyresavtal med en option på ytterligare fem år med den anbudsgivare som ger det vinnande anbudet. Målet är att festlokalens och kaféets verksamhet inleds som fort som möjligt efter att avtalet ingåtts.

Lovisa stad genomför upphandlingen som tjänstekoncession. Det innebär att ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor ingås mellan staden och parten som getts tillstånd att driva verksamheten i Societetshuset.

Anbuden ska lämnas in via Tarjouspalvelu-portalen senast den 15 november klockan 12. Upphandlingsannonsen är till offentligt påseende här.

Fastigheten vid Drottninggatan 24 i Lovisa är Finlands äldsta återstående före detta societetshus i trä. Societetshuset stod färdigt 1863 och utvidgades år 1907.

Mer läsning