Lovisa deltar i bassängreparation

Bild: Mostphotos

Den lilla bassängavdelningen i servicehuset Esplanad måste renoveras och stadsstyrelsen får besluta om stadens andel i kostnaderna.

Bassängavdelningen i servicehuset Esplanad, som ägs av stiftelsen för Lovisanejdens servicehus, är nu 21 år gammal. Trots att den är i bättre skick än liknande bassänger i samma ålder kräver den ändå en ordentlig renovering, som planeras kosta 80 000 euro. Bassängavdelningen kommer att stängas för tiden 20.6. till 21.8.

Stadsstyrelsen i Lovisa får på måndag ta ställning till om staden ska delta i reparationskostnaderna. Förslaget är att staden skjuter till 30 000 euro.

Trots att bassängen ägs av servicehusstiftelsen är staden den ivrigaste användaren. Stadens inrättningar, som skolor och daghem, använder bassängen i medeltal 40 timmar i veckan. Därför stöder staden bassängverksamheten med 75 000 euro per år. Därtill kommer ännu 15 000 euro som betalas av stadens fritidsväsende och det fria bildningsarbetet.

Mer läsning