Lovisa anlitar advokatbyrå för skolcentret

En advokatbyrå ska reda ut ansvarsfrågorna på förhand när man börjar titta på problemen i finska skolcentret i Lovisa.

Problemen med inomhusluften i Harjurinteen koulu har inte avtagit – tvärtom har symtomen förvärrats, samtidigt som lärarna kommit med ett gemensamt utlåtande om saken.

Meningen är nu att anlita en advokatbyrå för att reda ut ansvarsfrågorna kring byggnaden redan inför kommande utredningar och eventuella fynd som pekar på konstruktionsfel.

Vem betalar

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att han fattade beslutet för någon dag sedan. Han påpekar att det handlar om stora och komplicerade frågor där de ekonomiska följderna kan bli allvarliga. Det handlar i grunden om vem som ska betala.

– Vi måste anlita utomstående experthjälp för att försäkra oss om vem som har ansvar vid eventuella konstruktionsfel eller andra problem som ligger bakom symtomen.

Oker-Blom poängterar att man inte har några meningsskiljaktigheter med byggföretaget i nuläget, eller att man skulle kunna peka ut några problem som kunde orsaka inomhusluftproblemen.

– Från stadens håll vill vi göra allt man kan göra. Vi vill redan nu reda ut saker och ting så att vi från stadens sida försäkrar oss om att frågan hanteras juridiskt korrekt. Det är inte bara eventuella konstruktionsfel som är dyra, också utredningar kostar.

I ett pressmeddelande från staden konstaterar man att "förhandlingar mellan Lovisa stad och Skanska om fortsättningen är på hälft och staden kommer att anlita en utomstående advokat för att bevaka sina intressen.".

Stor advokatbyrå

Vilket företag staden ska anlita vill Oker-Blom ännu inte avslöja, främst eftersom man inte har något kontrakt ännu. Det handlar om en stor advokatbyrå i Helsingfors.

– De har experter som är inriktade på byggnadstekniska kvalitetsfrågor och ansvarsfrågor som är kopplade till det, också i fråga om offentliga byggnader.

I nuläget ska man se specifikt på själva konstruktionerna.

– Vi vet inget som vi inte meddelat vidare, så vi måste ta reda på. Vi måste börja reda ut saken grundligt.

I dag, den 24 januari, har staden en informationskväll angående inomhusluften i finska skolcentret.