Lovinfo ger svar på frågor

NYTT INFOKONTOR. Lovisa stads infodisk öppnar på Mariegatan i mars. Bild: Lasse Lehtinen

I Lovisa stads nya infokontor koncentreras en stor del av kundservicen.

Måndagen den 7 mars öppnar Lovisa stad det nya kundservicekontoret Lovinfo på Mariegatan i Lovisa centrum.

I Lovinfo har en stor del av stadens kundservice koncentrerats till ett och samma ställe. I kontoret ska man kunna uträtta flera ärenden på samma ställe. Lovinfo sköter främst tekniska centralens och bildningscentralens kundservice. I frågor som gäller social- och hälsovård ska man också i fortsättningen vända sig till grundtrygghetscentralens olika enheter.

I Lovinfo kan man bland annat få information, lämna in ansökningar, beställa tid till sakkunniga inom tekniska centralen och bildningscentralen, ge respons och använda kunddator.

Lovinfo kommer att vara öppet alla vardagar året om mellan klockan 9 och 16. Sex personer jobbar i kundservicekontoret och i turistbyrån i samma lokaler jobbar två personer.

Mer läsning