Loviisan Sanomat vill ha hemligstämplad utredning om kulturbråk

Bild: Max Nyberg

Om nämnden beslutar att inte häva sekretessen kan LS gå vidare till förvaltningsdomstolen.

I kväll kommer kulturnämnden i Lovisa att ta ställning till lokaltidningen Loviisan Sanomats begäran att få en kopia av den utredning som gjordes med anledning av det som beskrivs som "kulturbråket". Förslaget till nämnden är att utredningen inte ska lämnas ut.

Arto Henriksson, chefredaktör för Loviisan Sanomat, motiverar varför man kräver att få en kopia av utredningen.

– Det förekommer massor av rykten i Lovisa om utredningen, och vi vill granska om ryktena stämmer eller inte. Men det är inte detaljerna i bråket vi är intresserade av utan användningen av skattemedel och beslutsfattandet i anslutning till det.

Henriksson säger att eftersom utredningen, som delats ut till nämndens medlemmar, har hemligstämplats, är det på sin plats att klargöra om det var ett lagligt beslut. Han hänvisar till lagen om offentlighet som säger att myndigheternas handlingar är offentliga, och att en handling kan sekretessbeläggas endast med stöd av lagen.

Om kulturnämnden följer beslutsförslaget och inte lämnar ut utredningen kan beslutet överklagas till förvaltningsdomstolen.

– Vi funderar på hur vi går vidare när vi har fått kulturnämndens beslut, säger Arto Henriksson.

Det var i juni strålkastarna riktades på det aktuella kulturbråket, som en längre tid pyrt under ytan inom kultursektorn. Det skar sig mellan scenografen Ralf Forsström och stadens kulturförvaltning, som kände sig illa behandlad.

Av nämndens föredragningslista kan man läsa att "våren och sommaren var en turbulent tid med ömsesidiga anklagelser, förstörda personrelationer och en kulturproducent som avgår."

Utredningen gjordes av kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg och chefen för fritidsväsendet, Leif Eriksson. I ett utlåtande i augusti konstaterade nämnden att bråket är slutbehandlat och att man går vidare. För att framtida projekt ska kunna förverkligas på ett framgångsrikt sätt och försäkra sig om personalens välbefinnande, beslutade man att granska ansvarsfördelningen inom kultursektorn.

Bildningsdirektör Thomas Grönholm och Leif Eriksson anser att utredningen inte ska ges offentlighet eftersom den är uppgjord för stadens interna arbete och att den inte innehåller information som ska fogas till arkivet. Utredningen är inte heller en del av det beslutsfattande som berör utställningshelheten (Ralf Forsströms utställning på Almska gården, red.anm.).

Man hänvisar också till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och anser att utredningen inte är en offentlig handling och dessutom innehåller delvis sekretessbelagd information.