Lönen för daghemmens personal i fokus, kan finnas risk för massflykt västerut

SMÅBARNSPEDAGOGIK. Kunderna är nöjda med daghemmens verksamhet i Borgå. Trots det går staden ännu inte in för att höja personalens löner. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

De östnyländska kommunerna avvaktar utvecklingen när det handlar om lönenivån för barnträdgårdslärarna. Många kommuner i väst höjer rejält på barnträdgårdslärarnas månadslöner.

Grankulla höjer barnträdgårdslärarnas löner med 225 euro per månad, Helsingfors höjer med 175 euro och både Vanda och Esbo höjer också. Tusby gick i täten med löneförhöjningarna.

Risken finns alltså att de behöriga barnträdgårdslärarna i Östnyland, speciellt de som bor nära huvudstadsregionen, söker någon av de hundratals lediga platserna litet längre västerut.

Huvudförtroendeman Paula Pulkkinen i Borgå konstaterar att barnträdgårdslärarlönerna i staden inte är konkurrenskraftiga. Det rimmar illa tillsammans med de superhöga boendekostnaderna i stan.

– Jag funderar också på vad beslutsfattarna egentligen anser. I september konstaterade bildningsnämnden att Borgå borde förbereda sig för att höja barnträdgårdslärarnas löner. Men när budgeten godkändes konstaterade man att förslaget om löneförhöjningar inte har beaktats i budgetförslaget.

– Nämnden ville på detta sätt lyfta fram frågan om lönerna, säger bildningsdirektör Hilding Mattsson. Vanligtvis skriver vi ju inte ut i budgettexterna vad som fattas i budgeten utan vad där finns.

– För övrigt gäller det för oss i Borgå att följa med situationen i huvudstadsregionen och på annat håll i vår region. Det är naturligtvis viktigt att våra barnträdgårdslärarjobb också i framtiden upplevs som attraktiva.

Högre löner i Lovisa

I Lovisa säger bildningsdirektör Thomas Grönholm att staden redan betalar högre löner än vad tjänstekollektivavtalet förpliktigar till.

– För tillfället har barnträdgårdslärarna i Lovisa en uppgiftsrelaterad lön, beroende på arbetsuppgifter, på mellan 2 398,63 euro och 2 498,63 euro i månaden. Det är mellan 50 och 150 euro högre än vad som står skrivet i avtalet.

– För tillfället har vi inte planerat någon justering av lönerna, men givetvis följer vi med situationen och ser hur förhöjningar i andra kommuner eventuellt påverkar, säger Grönholm. Om det visar sig att denna yrkeskategori börjar söka sig bort, så behöver vi fundera på vad vi kan göra och därefter skrida till åtgärder.

Bra rykte

Trots att Pulkkinen anser att lönenivån i Borgå inte är konkurrenskraftig är hon nöjd med kundernas, alltså föräldrarnas och barnens, respons.

– Våra enkäter inom småbarnspedagogiken visar att kunderna är väldigt nöjda.

– Borgå har också ett bra rykte som arbetsgivare. Hit hör bland annat att man i nästan alla barngrupper kan ha två barnträdgårdslärare.

Pulkkinen vågar inte uttala sig om det finns en reell risk att barnträdgårdslärarna som nu jobbar i Borgå skulle söka sig till de många lediga tjänsterna i huvudstadsregionen.

– Däremot har vi ju hört att man nu går in för att öka på antalet studerande som antas till barnträdgårdslärarutbildningen, med tusen platser. De kan sedan täcka behovet i huvudstadsregionen.