Lokstallen får bryggeri och krog

DEL AV GAMLA STAN. Då stationsområdet rustas upp blir det en naturlig del av gamla Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

En viktig bit finländsk kultur- och järnvägshistoria återuppstår i ny tappning. De gamla lokstallen på stationsområdet i Borgå blir bryggeri, destilleri och restaurang. Hela området får ny plan.

Det fanns en tid då stationsområdet vid ån var en central, livlig plats i stan. Den privata järnvägen mellan Borgå och Kervo byggdes på 1870-talet och anslöts till Helsingfors-Tavastehusbanan. Lönsamheten belastades sedan bland annat av att järnvägen från Lahtis till Lovisa blev färdig 1900.

Staten tog över Borgåbanan 1917 och persontrafiken upphörde 1981. Kvar blev stationshuset, några bostadshus vid ån, ett varumagasin, stationschefens hus, två bostadskaserner och två lokstall.

Bakgård

Området glömdes mer eller mindre bort även om privata aktörer tog sig an en del av husen. Bangården blev ändå en bakgård. Tills nu.

Harri Kokkomäki, ägare till lokstallsområdet, är en nöjd man. Då han för cirka 10 år sedan köpte en stor del av platsen mitt emot gamla stationshuset på västra åstranden, var avsikten att hitta nya användningsmöjligheter för byggnaderna.

– Borgå behöver nya jobb samtidigt som vi ska värna om kulturarvet. Jag var väl lite galen då jag lade ned pengar på området, men såg att det har en framtid. Nu resonerar andra lyckligtvis på samma sätt.

Han började rätt snabbt rusta upp det äldsta lokstallet från 1800-talet och byggställningarna har stått kvar i flera år, medan folk undrat vad som egentligen kommer att hända med huset.

I fjol tog han över resten av området och i all tysthet har han tillsammans med främst staden och Museiverket diskuterat framtida satsningar.

– Jag är oerhört glad för att staden under de senaste åren visat stort intresse för mina idéer, säger Kokkomäki, som även gläder sig över att arbetet med den nya stadsplanen kommit i gång på allvar.

Han skickar också en varm tanke till byggmästaren Jari Linkinen, vars hjälp varit oumbärlig då modellerna för området jobbats fram.

Gin och whisky

ÖN var med då han tillsammans med stadsplaneringschef Eero Löytönen inspekterade platsen och båda är överens - det är viktigt att lokstallen får ny verksamhet så att de kan leva kvar. De är skyddade till det yttre och enligt stadsplaneringschefens uppfattning finns inga hinder för att de aktuella planerna kan förverkligas eftersom exteriören då kan bevaras.

Även om planen inte är klar och godkänd, så långt är man om uppskattningsvis ett par år, kan bryggeriet och restaurangen köra i gång redan tidigare, kanske nästa år.

– Den gamla verksamheten finns ju inte längre och det är viktigt att starta nytt så snabbt som möjligt. Det ligger i allas intresse.

Harri Kokkomäki har inte för avsikt att själv bli krögare eller bryggerimästare, han har samarbetspartners som tar hand om den saken.

– Jag satsar på att rusta upp platsen och det är nog fråga om ett miljonprojekt.

Enligt planerna ska destilleriet tillverka gin och whisky. Ingående planer har gjorts för det äldsta lokstallet på cirka 250 kvadratmeter, man vet exempelvis precis vilken utrustning som behövs för destilleriet och bryggeriet och hur interiören ska byggas upp. Borgå museum har också tagit sig en noga titt på huset och planerna.

I något skede vill Kokkomäki skaffa ett gammalt litet ånglok, men inte enbart som prydnad.

– Det borde ju också användas i trafik eftersom museijärnvägsverksamheten lagts ned.

Bostäder?

Eero Löytönen berättar att planarbetet omfattar också stationsområdet vid ån, alltså på den sida om vägen där själva stationsbyggnaden står. Den ägs numera av Stefan Henkola och Roni Collin.

Enligt Löytönen kommer huset sannolikt att byggas om för bostadsändamål.

Stefan Henkola vill inte gå händelserna i förväg.

– Vi har gjort ett stort bakgrundsarbete och processen pågår fortfarande. Den här sortens projekt tar tid.

Han konstaterar att planen ju nog gör det möjligt att bygga bostäder, men så mycket mera än så vill han inte avslöja i det här skedet.

– Det jag kan säga är att vårt mål är att rusta upp huset så att miljön och hela atmosfären respekteras. Platsen är ju så värdefull. Vi kommer nog snart till skott.

Han gläder sig verkligen över att hela området äntligen rustas upp på ett vettigt sätt.

– Det är svårt att förstå att man inte gjort det tidigare, platsen är ju unik.

Teemu Tukiainen jobbar fortfarande på i sin gamla järnhandel i stationshuset. Han vet att nya ägaren i något skede vill ha ut honom, men när det sker är oklart.

– Just nu är läget stabilt. Kanske jag får stanna kvar över sommaren åtminstone.

Han har förhandlat om andra affärslokaler men ingenting är klart.

– Jag har fått förslag om att flytta butiken till någon annan kommun men jag anser att det anrika verksamheten hör Borgå till. Förhoppningsvis tar en ortsbo över i något skede. Jag har ju också den historiska inredningen kvar.

Stationsområdet som helhet har en handfull ägare och Löytönen tror inte att man har svårt att komma överens.

– Vi har en gemensam syn på framtiden, så verkar det.

Ett litet problem finns beträffande byggrätt alldeles vid stranden.

– Den gamla planen från 1990-talet gör det möjligt att bygga ett hus på två våningar som skulle vara högre än stationsbyggnaden. En sådan konstruktion passar inte in i den känsliga miljön. Här måste man tänka om.

Också modernt

Vad den nya planen i övrigt kommer att innehålla är litet för tidigt att orda om, eftersom processen först startats.

– Nybyggen kommer helt säkert också på fråga, det är möjligt att kombinera gammalt med ny, högklassig arkitektur.

Eero Löytönen säger att platsen givetvis lämpar sig utmärkt för turism och hantverk, men frågan är om det bär ekonomiskt.

– Vi får se vilka idéer som föds, ett litet torg för olika sorters evenemang ritas åtminstone in i planen.

En möjlighet att flytta det mycket omtalade jugendhuset från Biskopsgatan (bakom stadshuset) till stationsområdet.

– Till sin karaktär passar det bra in här, även om det kanske är i största laget.

En sådan manöver skulle lämna fältet fritt för nybyggande bakom stadshuset.

Harri Kokkomäki är väldigt nöjd med tidtabellen för själva planen, i synnerhet som han kan förverkliga delprojekt redan nu. Arbetet med ena lokstallets tak och fönster har redan inletts och om en dryg månad hoppas han att man kan ta bort alla ställningar.

Mer läsning