Lokala bildkonstnärer väcker längtan till sommaren

Efter ett kvarts sekel på Gamla Kaplansgården flyttar Borgå bildkonstamatörers årliga utställning till Konstfabriken, där den fyller såväl galleriutrymmet Hörnan som Vitriini-restaurangens väggar.

Nyckelordet är verkligen "fyller": av föreningens cirka 130 medlemmar medverkar nästan 70, och upphängt i täta rader är över 100 verk, varav de flesta är målningar.

Temat för årets utställning är finländsk sommar, vilket i januarimörkret känns en aning melankoliskt men som framförallt är hoppingivande. Färger, blommor, djur, landskap, stränder. Grafik, akrylmålningar, akvareller. Varje vägg har ett eget tema i helheten som är kuraterad av bildkonstnären Sirkka Tapio.

– Demokrati är viktigt – alla som vill ska få medverka, poängterar Tuula Kakkonen och Maj-Britt Wahlström, som hör till den lilla grupp som styr upp föreningens program. Vi behöver någon utomstående som väljer verk för att det ska kännas rättvist för alla.

Tapio har gjort sitt jobb väl, men så har hon också erfarenhet: hon har kuraterat bildkonstamatörernas utställning i ett halvt decennium.

Lyckad helhet

– I koordinerings- och urvalsprocessen handlar det om att försöka skapa en helhet, säger Tapio. De verk som inte väljs med är inte dåliga, utan passar helt enkelt inte in just denna gång.

Resultatet är lyckat, för trots att utställningen består av en stor mängd verk är den inte spretig. Sommartematiken fungerar väl som röd tråd, och helheten är lättillgänglig och solig.

Många av verken utställda i Vitriini har tillkommit under en sommarkurs med konstnären Nelli Nio. Sommaren är i allmänhet en produktiv tid för bildkonstamatörerna: i samarbete med Folkakademin ordnas varje år två konstläger. Många av föreningens medlemmar har hållit på med konst i flera decennier, men vill ändå ständigt lära sig nytt och arbeta med olika tekniker.

I årets utställning syns det väl hur många olika närmandesätt man kan ha till en och samma teknik: vissa målar detaljerat och realistiskt, andra mer impressionistiskt eller till och med surrealistiskt. Den gemensamma nämnaren är charmen.

FAKTA

Den finska sommaren

Borgå bildkonstamatörer utställning i Galleri Hörnan och restaurang Vitriini i Konstfabriken. Pågår till den 4.2.