Lokala bildkonstnärer väcker längtan till sommaren

SOMMARGRÖNSKA. Borgå bildkonstamatörer kommer samman på temat sommar i Galleri Hörnan och restaurang Vitriini i Konstfabriken.Bild: Kristoffer Åberg

Efter ett kvarts sekel på Gamla Kaplansgården flyttar Borgå bildkonstamatörers årliga utställning till Konstfabriken, där den fyller såväl galleriutrymmet Hörnan som Vitriini-restaurangens väggar.