Ljus i tunneln för yrkesutbildningen

AVGÖRANDEN. Mikaela Nylander vill att de östnyländska kommunerna kommer med och vidareutvecklar kompromissförslaget om yrkesutbildningen. Bild: Kristoffer Åberg

I ett kompromissförslag går Inveon ihop med Prakticum medan den finska yrkesutbildningen tillsammans med Point College blir ett bolag inom Borgå stads koncernförvaltning.

– Jag är hoppfullare än på länge, säger Borgå stads fullmäktigeordförande Mikaela Nylander. Det kommer att bli svåra diskussioner, det vet jag, men det är stora förändringar på gång inom finansieringen och lagstiftningen när det gäller yrkesutbildningen. Tiden tar slut om vi inte agerar snabbt.

Nylander har suttit med och utformat kompromissförslaget som på onsdagskvällen presenterades för ledande beslutsfattare och tjänstemän från alla östnyländska kommuner.

Sibbo och Borgå för nu fram ett förslag som utgör grunden för beslut som måste tas ännu i år. I många år har alla envist hållit fast vid sina egna käpphästar och vägrat ge efter en enda tum.

Det kommer att bli svåra diskussioner, det vet jag, men det är stora förändringar på gång inom finansieringen och lagstiftningen när det gäller yrkesutbildningen. Tiden tar slut om vi inte agerar snabbt.

– Nu måste alla kompromissa, säger Nylander.

De som kräver att all yrkesutbildning ska hållas i östnyländska händer får ge med sig, Prakticum föreslås ta över Inveon.

De som kräver enspråkiga lösningar får ge med sig, det planerade Borgåbolaget för yrkesutbildning har tre undervisningsspråk.

De som kräver att samkommuner också fortsättningsvis ska leda yrkesutbildningen får ge med sig, Point College och den finska yrkesutbildningen föreslås skötas av ett aktiebolag där Borgå äger över 50 procent av aktierna.

I förslaget ingår att alla anställda övergår som gamla arbetstagare i de nya enheterna. Ägarkommunerna ska gå i borgen för eventuella investeringslån enligt sin ägarandel, men ska inte finansiera investeringar.

Nytt svenskt hus

Point College har 693 studerande i Borgå.

Inveon har 277 studerande i Borgå.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä har totalt 2 323 studerande, vid Amisto 976 och av dem 175 i Askola och 104 i Lovisa.

Prakticum har 1 063 studerande, av dem cirka 100 i Borgå.

– Vi måste tänka på yrkesutbildningens framtid i Östnyland, vi måste garantera att den överlever, säger Nylander. Jag kan absolut inte tänka mig en lösning där den svenska yrkesutbildningen försvinner från Östnyland, i stället ska den stärkas och göras mer attraktiv.

Mer attraktiv blir den svenska yrkesutbildningen med ett eget nytt hus på Styrmansvägen i Borgå.

– Vi jobbar med extern finansiering där kommunerna inte behöver delta, säger Nylander. Vi för diskussioner och förhandlingar. Målet är ett nytt svenskt hus.

– Det enda goda jag kan hitta i den utdragna konflikten kring yrkesutbildningen är att det campus som tidigare planerades vid Styrmansvägen inte blev av. Det skulle ha varit alldeles för stort för de nya kraven på yrkesutbildningen.

Det händer mycket kring yrkesutbildningen. Statsstöden sjunker rejält och en ny lag går till riksdagens genast i början av året. Enligt den kommer en allt större del av yrkesutbildningen att ske ute på fältet. Behovet av undervisningslokaler minskar.

Jag hoppas att alla kommuner vill vara med och påverka innehållet i vår gemensamma kompromiss.

Med och påverka

Genast när den nya lagen har godkänts, någon gång i vår, ska undervisningsenheterna anhålla om nya upprätthållartillstånd. Därför är det nu bråttom med den östnyländska lösningen.

Inom oktober för kommundirektörerna i Östnyland kompromissförslaget till sina styrelser och i december ska fullmäktigeförsamlingarna meddela hur de vill ha det.

– Jag hoppas att alla kommuner vill vara med och påverka innehållet i vår gemensamma kompromiss, säger Nylander. När vi vet vilka som vill vara med ska stukturerna skapas. Den som inte vill vara med har ingen talan.

– När ägarna har sagt sitt ska läroinrättningarna med i jobbet så fort som möjligt. Rektorerna har en viktig roll, både i kontakterna med personalen men också när det gäller att utarbeta innehållet i våra ansökningar. De är ju experterna när det gäller utbildningslinjer och pedagogik.

Om kommunerna kommer överens om de gemensamma linjerna går man igenom de beslutsfattare som nu sitter och bestämmer i yrkesutbildningssamkommunerna.

Enligt förslaget ska samkommunernas styrelser bestå av medlemmar som stöder den överenskomna linjen.