Livsmedelsproduktionen kan lida – risk för brist på vissa varor

VÄXTHUS. Robert Jordas växthuskollegor i bland annat Österbotten står inför dilemmat med gästarbetare som inte kan ta sig till Finland. Jordas har egen personal, men har i stället drabbats av att restaurangerna inte beställer varor längre. Bild: Kristoffer Åberg

Finland är i stort sett självförsörjande i fråga om livsmedelsproduktion. Beroendet av utländsk arbetskraft visar ändå att det är en sanning med modifikation, särskilt mitt i en pågående pandemi.

Som om det inte fanns tillräckligt med problem just nu. Men för tillfället står Finland inför ett dilemma.Problemet är de tusentals utländska arbetare som säkerställer att livsmedelsproduktionen funge...