Livlig debatt om körfält för cyklar på Mannerheimgatans bro – "Borgå har ju redan en gångbro"

NYTT UTSEENDE. Västra infarten till Borgå ska överlag få nytt utseende. I sommar planeras ett försök, där en körfil på Mannerheimgatans bro viks för cykeltrafik. Tanken faller inte alla stadsbor i smaken. Bild: Kristoffer Åberg

Helknäpp. Var ska bilarna få rum? Bara skit. Varför inte stänga hela bron? Bra initiativ. Vi har ju en gångbro.Väldigt många har tyckt till om planerna på att vika ett körfält på Mannerheimgatans bro för cykeltrafik.

Det handlar om ett sommarförsök, men alla läsare är inte övertygade om att det är så vettigt. Efter att ÖN på torsdagen lade ut en artikel om de aktuella planerna på webben lät kommentarerna inte vänta på sig.

Alf Flakholm påpekar att Borgå ju har en hel bro för cyklister och fotgängare. – Räcker inte det? Varför skapa trafikstockningar när bilister måste över bron?

Också Lars Sjöholm framhåller att det finns en gångbro nära intill.

– Vem har hittat på detta? Levande centrum blir nog mera Östra Centrum nu.

Markus Elfström frågar om Sjöholm försökt ta sig med cykel västerifrån till centrum.

Varpå Sjöholm svarar att det inte finns problem mellan Hammars och Borgå, cykelbana existerar hela vägen. Han undrar ändå varför man måste cykla på Mannerheimgatans bro.

Trafikkaos

Zacharias Smouni skriver att i stället för att göra det smidigare för biltrafiken försvårar man nu den. Det fattar han inte.

Tom Behm är säker på att trafikkaos är att vänta.

– Ingen kommer längre till centrumbutikerna

Anders Gustafsson konstaterar att någon eller några har haft otrolig otur när de tänkt till.

– Från Hammars går det snart snabbare och smidigare att köra till Östra centrum än till Borgå centrum om man dessutom beaktar alla rödljus som man ska stå i innan man ens är nära Mannerheimleden.

Blivande köer på bron diskuteras och Markus Elfström framhåller att högra filen vanligtvis är rätt tom (då man kommer till Borgå västerifrån).

– Det finns ju utrymme att köa många kilometer före bron.

– Men är det så miljösmart att ha bilar att köa i långa banor, undrar Jan-Eric Björkell.

Tupe Svahn ställer sitt hopp till stadsutvecklingsnämnden som behandlar frågan den 7 maj.

Gräv tunnel för bilarna

Carola Vento frågar hur många cyklar det finns på bron i dag.

– Hur kan det komma sig att man här i Borgå oftast hittar på så knasiga lösningar?

Hon föreslår en tunnel för biltrafiken, till exempel från Hammars till Tarkis.

Maj Liljeroos tycker det är på tiden med ett dylikt försök.

Catrine Volanen skriver att först gör man det motbjudande för båtförare att besöka Borgå genom att sänka hastigheterna på oväsentliga sträckor. Nu vill man också förvärra framkomsten med bil.

– Varför förhåller man sig så här negativt till motorfordon?

Varför så negativa?

Anne Manninen tycker Borgå är inne på helt rätt spår.

– Varför är stadsborna alltid så negativa, undrar hon.

– Då det föreslås något nytt är Borgåborna mot förslaget innan de ens satt sig in i saken.

Ytterligare kommentarer kan ni bekanta er med på ÖN:s Facebooksida. Fortsätt gärna skriva ned era åsikter!

Mer läsning