Livat i Kuggom på Otto Anderssons valvaka

DET GÅR BRA. Otto Andersson är glad över att det är så många Lovisabor som har gett honom sin röst. Bild: Stina Jäderholm

Mycket liv och rörelse, unga och gamla har samlats på Kuggom traditionscentrum för att följa med rösträkningen tillsammans med Otto Andersson.

– Jag är väldigt nöjd och ödmjukt tacksam för alla de röster jag har fått i Lovisa, säger Otto Andersson, SFP, och fullmäktigeordförande i Lovisa.

Klockan är nio och Andersson ligger på fjärde plats på SFP:s Nylandslista.

När 46 procent av de röster som är avgivna i Lovisa har räknats har Andersson fått 1 544 röster och är överlägsen etta.

– I Borgå har det också gått bra för mig.

– Men ännu har vi inte fått besked om Raseborgsrösterna och de är avgörande för SFP-rösterna och därmed också för min placering.

Det är mycket spännande.

– Men oberoende av den slutliga placeringen är jag mycket nöjd. Jag har fört huvuddelen av min kampanj i östra Nyland.

Otto Anderssons kampanj är ett samarbete med många inblandade.

– Runt 35 personer har hjälpt mig med kampanjen.

– Jag har alltid sagt att politik är ett lagspel, ingen klarar sig ensam. Detsamma gäller i högsta grad också för en riksdagsvalkampanj.