Litet plus för Event Factory

NÖJDA MED RESULTATET. Event Factorys verkställande direktör Susanne Dahlqvist och styrelseordförande Jussi J Pekkinen kunde presentera ett litet plus i bolagets fjolårsresultat. Bild: Kristoffer Åberg

Bolaget Porvoon Event Factory nådde ett plusresultat för första gången år 2017. Bolaget kan presentera ett resultat på 1400 euro efter avskrivningar, året innan låg resultatet på minus 65 000 euro.

Antalet evenemang ökade med 24 procent från 2016, från 378 till 467. Huvudparten var företagstillställningar och en tredjedel kulturevenemang, som teater och konserter. Det ökade antalet evenemang syns i att omsättningen steg med knappt 20 procent till 880 000 euro. Evenemang arrangerade av Borgå stads kulturtjänster utgör en femtedel av bolagets omsättning.

Bolaget redovisar för inkomster på totalt 1,6 miljoner euro, varav 700 000 är ett understöd från Borgå stad.

I år räknar Event Factory med att öka omsättningen med 10 procent och ett positivt resultat som är större än fjolårets.

Konstfabrikens lokaler utnyttjas till knappt 60 procent, och målet är att nå 70 procent.

Ansvarar för försäljningen och marknadsföringen av Konstfabrikens mötes- och evenemangsutrymmen.

Grundat av Borgå stad för att betjäna Konstfabrikens företagskunder.

Porvoo Event Factory Oy Ab samarbetar med Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå samt med andra företag på Konstfabrikens område.

Verksamheten startade 2012.

De närmaste åren fortsätter att vara utmanande för Event factory. Borgå stads stöd kommer att minska med 50 000 per år från och med 2019, och samtidigt krävs att bolaget går på plus.

I år kommer fler seminarier än hittills som pågår flera dagar arrangeras i Konstfabriken, bland annat kommer en internationell fem dagars konferens äga rum där i september.

– Det är vi förstås väldigt nöjda över. Det svåra har varit att hitta inkvartering för deltagarna, och är en orsak varför vi har missat en del motsvarande konferenser, säger Susanne Dahlqvist, verkställande direktör.

För höstens konferens har man lyckats inkvartera deltagarna i stadens olika hotell. Vilken typ av konferens det gäller kan Dahlqvist inte avslöja, men så mycket berättar hon att det är en universitetsgrupp på 150 personer.

Mer läsning