Liten men mycket användbar – drönaren förmedlar information vid bränder

Liten men mycket användbar – drönaren förmedlar snabbt information vid bränder Bild: Kristoffer Åberg

Med ett mjukt surrande lyfter drönaren från marken och stiger snabbt lodrätt uppåt. Kårchef Patrick Nyholm på Wessö FBK styr med van hand det rätt lilla luftfartyget genom luften. Drönaren är det nyaste arbetsredskapet för kåren, och den kan rädda liv.

När en brandmästare i Östnyland snabbt behöver skaffa sig en helhetsbild av en brand eller olycksplats kan en drönare leverera relevant information allra snabbast. Sedan ett år pågår ett projekt för a...