Liten marknad – mindre utbud: alternativen färre på svenska

Utbildningsdirektör Rikard Lindström säger att beslutet om vilka läromedel som används tas på skolnivå. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Engagerade lärare och läromedel av hög kvalitet utgör grunden för den finländska grundskoleframgången. Men i alla fall om man ser på kvantiteten av läromedel hamnar de svenskspråkiga eleverna och studerandena i en sämre situation än de finskspråkiga.

Den här tiden på året planerar man inom många skolor vilka beställningar av läromedel man ska göra inför hösten. Utbildningsdirektör Rikard Lindström i Borgå säger att lärarna i Finland av tradition h...