Listan sådde ett frö av tvivel

Bild:

Bestörtning är bara förnamnet på de känslor som förslaget och listan väckte hos många Sibbobor. Ska skolor verkligen dras in bara så där?

Det var ett misstag. Så lyder förklaringen till varför en lista med sparobjekt i Sibbo lades ut i samband med att de finska och svenska bildningssektionernas föredragningslistor publicerades. Fö...