Lindrigare munskyddsregler i Sibboskolor

Munskyddsrekommendationen gäller inte längre för årskurserna 3 till 6 i Sibbo. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Munskyddsrekommendationen gäller inte längre för årskurserna 3 till 6 i Sibbo.

Sibbo kommun meddelar att man slopar rekommendationen att elever i årskurs 3–6 använder munskydd. Orsaken är att det inte längre kan motiveras på epidemiologiska grunder. Rekommendationen upphävs på måndag, den 27 september. Samtidigt slopas rekommendationen att lågstadieelever använder munskydd i taxin på väg till eller rån skolan.

Däremot är munskyddsrekommendationen för högstadieelever och studerande på andra stadiet fortfarande i kraft som tidigare. Kommunen väntar här på en nationell rekommendation.

Sibbo kommuns ledningsgrupp för undantagsförhållanden fattade också ett beslut om att kommunens anställda inte längre behöver använda munskydd när de arbetar utomhus. Munskyddsanvisningen för personalen gäller fortfarande inomhus.