Lindarna vid stadshuset hälsogranskas – nyheterna verkar vara goda

HAMMARE. Teppo Suoranta gör en hälsogranskning på en av lindarna. Hammaren är kopplad till mätinstrumentet som berättar hur fort ljudet rör sig genom stammen. Bild: Kristoffer Åberg

Trettio lindar vid stadshuset inspekteras för att kunna planera för framtiden. Arbetet är bundet till förnyandet av torgmiljön.

Gamla träd som måste fällas har en tendens att väcka känslor av sorg. De associeras ofta med stadens identitet och representerar något mjukt och värdefullt. Just nu reder man ut huruvida lindarna vid...