Lilla Villan är huset där det händer på två språk

Bild: Kristoffer Åberg

Som verksamhetsledare för Lilla Villan i Nickby ska Petri Pöyhönen hålla många bollar i luften samtidigt.

Men det bekymrar inte honom nämnvärt. Han upplever de facto att han som verksamhetsledare för ett kulturhus får syssla med det gillar han bäst.

– Musik, konst och teater med speciell betoning på teaterföreställningar för barn. Lilla Villans vänner har en teatergrupp och skriver egna pjäser. Vi riktar oss allt mer mot barnkultur.

Petri Pöyhönen har funnits med sedan starten 2013 och han kan i sitt nuvarande arbete utnyttja tidigare erfarenheter inom musik och musikteater.

En aktuell produktion är Asfaltsänglar som baser sig på Johanna Holmströms bok om ett mångkulturellt Finland och ska också visas i Helsingfors och på Grand i Borgå. En av de kommande produktionerna är Pinkki ja Sininen, på svenska Pinkki och Blå, som kommer upp i repertoaren i höst, på båda språken.

Tvåspråkighet är inte festtalstema utan en del av vardagen på Lilla Villan.

– Våra officiella språk är svenska och engelska. Det är bra för mig, jag får öva mig på svenskan dagligen.

Tanken om Lilla Villan som ett centrum för barnkultur har också vunnit genklang hos stiftelser och hos Förbundet för barnkulturcenter i Finland. En av Lilla Villans fyra anställda: Juulia Salonen ska i tre års tid verka som koordinator i östra Nyland för det nationella storprojektet Konsttestarna. Projektet ska ge landets alla åttaklassare två kulturupplevelser under läsåret, en i närområdet och det andra i huvudstadsregionen.

– Skriva ansökningar om bidrag, ta hand om hyresgästerna, nätverka inom barnkulturcentret och tillsammans med Lilla Villans styrelse fatta beslut om programutbudet. De är mina viktigaste uppgifter.

Ett hyresavtal sluts i dagarna. Köket har renoverats och ny företagare ska ta över verksamheten och erbjuda lunch, kafé och catering. En krögare behövs, inte bara med tanke på Lilla Villans eget program utan framför allt med tanke på de bröllop och andra privata fester som Lillan Villan hyrs för.

Huset Lilla Villan fyller 110 år i höst och det kommer att synas i programmet.

– Under krigsåren var huset krigssjukhus och uppe på vinden finns fortfarande sjukhussängar. Vi har planerat att några av sängarna ska ingå som del i jubileumsföreställningen.