Lilla Petters gård har furstligt med plats

Många unga har gått genom ungdomsverkstaden och vidare till jobb och studieplats. Nya utrymmena vid Smedsvägen bjuder på mycket ljus och stora ytor.

Det är inte riktigt lika lätt att titta in som förr när Lovisa stads ungdomsverkstad fanns i gamla busstationen. Men det lönar sig verkligen. På Smedsvägen 47-51 finns ett rikligt utbud av produkter som ungdomarna har förfärdigat av tyg och papper, av gamla möbler och av väskor, till exempel.

Michelle Lindén och Jenny Starck gillar att måla om gamla möbler och deras versioner av avlagda sjukhussängbord känns mycket lockande.

– Jag har funderat på att söka härifrån till en utbildning för målare, säger Jenny som kom till Lilla Petters går för snart ett år sedan.

Michelle har jobbat inom åldringsvården men när hon blev arbetslös för tre månader sedan kom hon till verkstaden på rekommendation av TE-centralen.

Målarverkstaden är flickornas favoritplats i Lilla Petters gård även om dagarna också fylls av mycket annat program.

MÅLADE MÖBLER. Michelle Lindén och Jenny Starck gillar att göra nytt av gammalt. Sängborden i bakgrunden är deras alster. Bild: Stina Jäderholm

Goda erfarenheter

Verkstaden höll öppet hus på onsdagen och det var många som tittade in på en kopp kaffe och för att beundra de nya utrymmena som blev inflyttningsklara i slutet av sommaren.

Emilia Schröder hör till besökarna, men hon har också goda egna erfarenheter av Lilla Petters gård.

– Här har jag varit både på arbetsprövning och senare på praktik.

– Jag utbildade mig till frisör, men fick inget jobb och sökte mig därför hit. Efter en tid på verkstaden, när jag mest gillade att sy och hålla på med annan textilslöjd, sökte jag in till en socionomutbildning. Därför kunde jag senare göra en praktikperiod här.

Ännu fortsätter studierna men tiden vid Lilla Petters gård har gjort ett djupt intryck på Emilia.

– Jag kommer att specialisera mig på ungdomsarbete eller på socialskydd.

Positiv atmosfär

Under de många verksamhetsåren, Lilla Petters gård startade 1995, har många Lovisaungdomar gått genom verkstäderna, under längre eller kortare perioder.

– En del ungdomar stannar så kort tid som bara någon vecka, andra blir maxtiden ut på sex månader arbetsprövning och därefter sex månader som assistenter med lön, säger arbetshandledare Nina Bärlund.

Lilla Petters gård har 18 platser för unga mellan 18 och 24 år. Staden har också andra arbetsverkstäder. Den så kallade vägglösa verkstaden har sina kansliutrymmen på Smedsvägen.

Till Lilla Petters gård kommer ungdomarna olika vägar.

– TE-centralen skickar hit en del, säger Bärlund. En del kommer för att de har hört om oss av sina vänner, en del dirigeras hit av de uppsökande ungdomsarbetarna eller av skolan. När nya Navigatorn kör i gång kommer säkert också de att anvisa oss nya unga.

Ungdomsarbetslösheten är rätt så hög i Lovisa.

– Vi har alltid några unga i kö, säger Bärlund. Men riktigt illa blir det inte eftersom många hittar jobb eller studieplats efter bara en kort tid i verkstaden.

– Just nu känns det som om hela atmosfären skulle vara mer glad och positiv än på länge. Våra ungdomar är inte rädda för att hugga i där det behövs och de tror på framtiden. I dag är tre av våra ungdomar på arbetsintervju. Det känns hoppingivande.