Liljendals församling går taggad till val

LILJENDALS KYRKA. Intresset för församlingsvalet är störst i Liljendal. Nu återstår att se om också röstningsaktiviteten håller sig på topp i november. Bild: Kristoffer Åberg

Medan det på andra håll inom nya Agricola svenska församling har varit svårt att få kandidater till församlingsvalets listor visar lilla Liljendal framfötterna. Nio Liljendalbor har sagt ja till kandidatur till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet.

På måndag, den 17 september, ska alla kandidatlistor vara klara inför församlingsvalet den 18 november.

I Lovisatrakten står man inför en ny situation när fem församlingar efter årsskiftet blir Agricola svenska församling. I stället för att ställa upp alla kandidater på en gemensam lista, eller på några gemensamma listor, kommer man att gå till val med fem listor, en för varje av de nuvarande församlingarna.

Agricola svenskas församlingsråd kommer att bestå av 12 personer och i gemensamma kyrkofullmäktige finns det 15 platser från den svenska församlingen.

Lamt intresse

Intresset för att ställa upp har i fler av församlingarna varit lamare än tidigare. I Pernå församling har man hittills samlat fyra namn, som alla kandiderar både till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet.

I Lovisa ställer 7 personer upp för kyrkofullmäktige och 5 för församlingsrådet.

Från Strömfors församling ställer två personer upp i båda valen och i Lappträsk har man nu 5 namn på listan för församlingsrådet och två säkra och en osäker för kyrkofullmäktige.

– Det har varit besvärligare än förr att få folk att ställa upp, säger Hannes Vickholm i Lappträsk. En del av de gamla trotjänarna tycker att de är för gamla.

– Inför nästa församlingsval kanske vi samlar namn på gemensamma listor, men nu har vi gått in för den här modellen.

Bild: Oskar Skogberg

Heltäckande lista

I Liljendal har man inte förlamats av den nya situationen. Kristina Lindfors har nio namn på sina listor, alla kandiderar för både kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

– Mina förfrågningar har fått positivt gensvar. På listorna har vi både helt nya och sådana som suttit med en längre tid redan. Dessutom har vi också helt unga kandidater, en mycket heltäckande lista tycker jag.

I Liljendal har man vid tidigare församlingsval gått in för sämjoval, det vill säga att man ställt upp just så många kandidater som behövs för råd och fullmäktige. Då behövs ingen omröstning.

Men nu är Liljendalborna beredda att gå till valurnorna.

– Jag har sagt åt alla att nu måste vi också rösta flitigt, säger Lindfors. Det är ju det totala antalet röster på kandidater på vår lista som avgör hur många Liljendalbor som får vara med och bestämma i Agricola svenska.

Trettiotal röstningsställen

Den 18 september samlas valnämnden för att gå igenom kandidatlistorna. Kyrkoherde Robert Lemberg är sekreterare i valnämnden.

– Vi ska senare slå fast alla förtidsröstningsställen, men jag kan redan nu berätta att man kommer att kunna rösta på förhand mellan 6 och 11 november på ett trettiotal olika platser i regionen, i Lovisa och Lappträsk. Man kan rösta i butiker, i servicehem och bland annat i Lovisa gymnasium. I församlingsvalet har alla som har fyllt 16 år rösträtt.

– Den egentliga valdagen, 18 november, ordnas församlingsval i samband med högmässan, i alla fem kyrkor.

Vid förtidsröstningen kan man var som helst rösta på kandidater från sin egen församling. Man kan på Sarfsalö rösta i Rovaniemi församlingsval, eller i Sibbo församlingsval. Vid den egentliga valdagen kan man bara rösta i sin egen kyrka.

Mer läsning