Lika som år 1868

Nativiteten i Finland var exceptionellt låg i fjol, så här få barn har inte fötts på 150 år. Kurvan har nu dalat i åtta år, samma trend syns i många andra rika länder. Medan en del forskare varnar för ökande försörjningsbörda menar andra att det är bra om nativiteten i hela världen sjunker.

År 2017 föddes cirka 50 800 barn i Finland. Det är fem procent mindre än 2016. Ingen ändring är att vänta i år heller.

För 150 år sedan svalt finländarna och dödligheten var uppe i åtta procent. I dag är Finland enligt Statistikcentralens uppgifter världens stabilaste och tryggaste stat och det friaste landet i världen, jämsides med Norge och Sverige. Vi har världens bästa förvaltning och minst organiserad kriminalitet. Rättsväsendet är det mest oberoende i världen och vårt sociala system är mycket väl utvecklat. Med mera.

Den sjunkande nativiteten oroar många forskare eftersom samhället kommer att ha allt färre skattebetalare. Tittar man på den demografiska försörjningskvoten ser man att den i slutet av 2017 var 60,1. Senast har denna kvot varit högre år 1959 och allra högst 1917 (67,6). Lägst var den 1984 (46,7).

Försörjningskvoten är högre ju större antal barn och/eller pensionärer det finns. En låg kvot är således att eftersträva ur ekonomiskt perspektiv.

Finländarna skaffar barn i allt högre ålder och en del väljer bort barnen helt. Dessutom förekommer givetvis ofrivillig barnlöshet.

Unga människor vill ofta först studera och skaffa sig ett jobb och då det är gjort vill många inte ge avkall på sådant de trivs med i sitt liv. Man skjuter på familjebildningen och kanske tänker att barn skaffar man sedan i något skede. Åren går.

Dagens värld är också fylld av osäkerhet och stress och många har fullt upp med att försöka klara av en vardag utan barn. Somliga resonerar som så, att jordklotet redan är överbefolkat. Varför bidra ytterligare?

Att skaffa barn eller låta bli är ett väldigt personligt val och så ska det också få vara. Ingen ska behöva agera enligt vad andra tycker. Å andra sidan är det samhällets sak att stöda familjebildning om man vill att nativiteten inte ska sjunka drastiskt i det egna landet. Via förnuftig invandringspolitik går det också att få framtida goda skattebetalare.

De finländska födslotalen anses vara en av landets stora framtidsfrågor just nu. Tankesmedjan Agenda har i samarbete med Befolkningsförbundet granskat skillnaderna mellan språkgruppernas fruktsamhet och intressant nog kommit till att finlandssvenskarna i fjol hade en summerad fruktsamhet på 1,61 barn per kvinna medan hela landet låg på 1,49. Det finlandssvenska isflaket växer alltså en aning.

Mycket intressant är också professor Diana Cooles resonemang, som Helsingin Sanomat redogjorde för i onsdags. Hon jobbar med politisk forskning vid universitetet Birkbeck College i London och föreslår en två barns politik i hela världen. Enligt henne är det den bästa möjliga klimatgärning man kan tänka sig. Ur planetens synvinkel är det bra om befolkningsmängden i de rika länderna krymper.

Coole anser att man inte ska oroa sig för att befolkningen åldras och uppmana människor att skaffa mera barn av försörjningsskäl. Efter de stora årskullarna följer nämligen betydligt mindre pensionärsgrupper.

Enligt Förenta Nationernas uppskattning finns det i slutet av seklet 11 miljarder människor på vår jord. Det är mer än nog.

Tora Mattheiszen Nyhetschef