Lidl i Söderkulla öppnar i slutet av året – infart från två håll

SNART UPPÅT. Markarbetena har tagit lång tid men snart börjar det nya affärskomplexet växa på höjden. Bild: Kristoffer Åberg

Det har sprängts och grävts en hel del på Lidls tomt i Söderkulla den här vintern. Arbetena framskrider helt enligt tidtabell och i slutet av året öppnar affären sina dörrar. Man kan köra in till tomten från två olika håll.

– Allt har gått bra hittills, säger bolagets fastighetschef Toni Koskinen.

Han tillägger ändå att hittills har man jobbat med byggskeden som inte ger någon uppfattning om hur slutresultatet ska se ut.

– Men snart börjar det egentliga bygget då vi siktar uppåt och inte nedåt.

Många ortsbor har följt med arbetena på södra sidan om Nya Borgåvägen, strax väster om K-affären.

– Det sprängs och schaktas dagarna i ända. Vi vill gärna veta lite mera om projektet, säger en ÖN – läsare som hoppas på en färsk rapport.

Grått men ljust

Sibboborna har väntat länge på att få sin Lidl, nu gäller det att alltså att ha tålamod ett tag till. Affären i Söderkulla kommer att ha en säljyta på cirka 1 400 kvadratmeter och får ett ljust och rymligt utseende, färgen går i grått.

Byggnaden får pulpettak och fasaden rappas för att uppfylla kraven i detaljplanen. På tomten byggs också en förvaringsbyggnad för sopor och en stor reklamtavla. Cirka 150 bilar får plats på gården.

– Sibbo bygger en ny infart från Nya Borgåvägen samt en annan från Kallbäckvägen, bakom K-market, uppger byggnadsingenjör Ari Luomala.

Han framhåller att med en enda infart kunder problem uppstå vid rusningstider.

Det har också undrats om en rondell eller trafikljus ingår i vägplanerna, men sådana lösningar behövs enligt Luomala inte.

Mer läsning