Lidl i Söderkulla ett steg närmare verklighet

Bild: Oskar Skogberg

Gatuplanen som möjliggör trafiken till den planerade Lidl-affären i Söderkulla finns nu till påseende.

Tekniska utskottet behandlade frågan under sitt möte på torsdagen. Enligt planen byggs en ny infart söder om Nya Borgåvägen mellan Söderkullavägen och Amiralsvägen. I samband med arbetet byggs också en gång- och cykelled.

Lidl har tidigare förhandlat om en annan trafiklösning med en privat markägare utan resultat. Infarten som nu planeras byggs på kommunens mark.

– Enligt kommunens uppgifter ska Lidl snart ansöka om bygglov för sin affär. Kommunen bygger infarten medan Lidl själv bygger parkeringsplatsen, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP).

Gatuplanen finns till påseende på kommunens nätsajt och på Sockengården, Stora byvägen 18 i Nickby, i två veckors tid.