Li Andersson leder historisk reform: Stor satsning på studiehandledning i samband med den förlängda läroplikten

Undervisningsminister Li Andersson säger att läropliktsreformen är stor, strukturell och historisk. Bild: Catariina Salo/SPT

Niondeklassarna står inför en historisk reform när deras läroplikt förlängs från och med nästa höst. Reformen innebär också kostnadsfrihet på andra stadiet.

Det handlar inte bara om att läroplikten förlängs till 18 år, utan reformen om förlängd läroplikt innehåller också kostnadsfria studier och utvidgad studiehandledning. Regeringen godkände reformen på torsdagen och den ska nu behandlas av riksdagen.

– Vi befinner oss i skede där utvecklingen av utbildningsnivån bland medborgarna har avstannat, säger undervisningsminister Li Andersson (VF).

Forskning tyder inte heller på att någon förbättring håller på att ske, däremot ser det ut som att kravet på utbildningsnivå på arbetsmarknaden hela tiden kommer att öka. Därför måste utbildningen reformeras för att passa 2020-talets behov, framhäver Andersson.

– De åtgärder som har gjorts för att förhindra marginalisering och att unga avbryter sina studier har inte löst problemet, anger Andersson som en andra stor orsak till att den förlängda läroplikten måste genomföras.

Satsar på studiehandledning

Läroplikten som gäller tills man blivit myndig eller tagit en examen på andra stadiet ska träda i kraft hösten 2021. Det betyder att de ungdomar som går ut grundskolan våren 2021 kommer att omfattas av det nya systemet.

Andersson lyfter upp utbildningsarrangörernas ansvar gentemot ungdomarna.

– Ansvaret för att vägleda ungdomar är klart definierat. Efter grundskolan har unga en skyldighet att söka sig till andra stadiet, och därför ska en ny form av studiehandledning införas i åttonde och nionde årskursen.

Handledningen kommer att fokusera på de ungas färdigheter för vidare studier och på hur de ansöker till andra stadiet. Den nya förlängda läroplikten tar också i beaktande den så kallade tionde klassen och folkhögskoleutbildningar.

Läroanstaltens skyldighet blir också att se till att den unga inleder sina studier efter grundskolan. Det betyder att studiehandledningsplikten sträcker sig över den ungas sommarledighet.

Inga sanktioner för de unga

Undervisningsminister Andersson betonar att det inte är de ungas ansvar att se till att de uppfyller läroplikten. Det slutliga ansvaret ligger på vårdnadshavaren och hemkommunen.

Några sanktioner för avbrutna studier lär det inte bli frågan om.

– Det är inget som vi tillämpat hittills heller. Är vi i en situation där en ung person försummar sin läroplikt är det ofta socialvården man vänder sig till.

I den stora strukturella reformen som riksdagen nu ska ta ställning till ingår också en ny utbildningshelhet för det så kallade övergångsskedet. I helheten ska man slå ihop tiondeklassen med en utbildning som förbereder för gymnasiet och yrkesutbildningen.

Syftet med de förnyade övergångsstudierna är att ge eleverna färdigheter att söka till en examensinriktad utbildning och avlägga examen.

Kostnadsfriheten som ingår i den förlängda läroplikten innebär i praktiken att läroböcker, verktyg och kläder som kan behövas ska vara gratis för alla under 18 år. Kostnadsfriheten kan förlängas till det kalenderår när en ung person fyller 20 om utbildningen kräver det. Skolluncherna är också gratis och skolresor över sju kilometer kommer att ersättas.