Lekskolan Regnbågen ska flytta till Gula huset i Näse

Det så kallade Gula huset vid Näsebacken ska säljas till Föreningen Steinerpedagogikens vänner i Borgå. Det betyder att Lekskolan Regnbågen ska flytta dit i framtiden. Bild: Kristoffer Åberg

Försäljningen av Borgåförsamlingarnas fastigheter går vidare: Nu har det klarnat vem som ska köpa det gula bostadshuset vid begravningsplatsen i Näse.

Föreningen Steinerpedagogikens vänner i Borgå lämnade in det högsta anbudet för fastigheten Näsebackavägen 5, bättre känd som Gula huset. Anbudet är 335 000 euro.Gemensamma kyrkofullmäktige fattar det...