Ledare: Vastaamoläckan visar att vår integritet måste skyddas ännu bättre

Bild:

Intrånget i Vastaamos databas visar med beklaglig tydlighet hur sårbart vårt digitaliserade samhälle är.

Veckans stora samtalsämne är hur hackare lyckades komma över tusentals patientjournaler från det privata psykoterapicentret Vastaamo, av vilka en del sedan publicerades på det anonyma Tor-nätverket. H...