Ledare: När det händer som inte får hända

Räddningstjänsten utför oftast sina uppdrag utan större uppmärksamhet. Bakom insatserna finns en väl trimmad organisation med proffs som är redo dygnet runt att rycka ut. Man kan kalla dem vardagens hjältar.

Förra veckan var verkligen inte en normal nyhetsvecka. Det är sällan som så gott som varje dag för med sig nyheter om olyckor, men när de händer är det viktigt att media kommer ut med saklig och korre...