Lätta övergångsbroar granskas i Borgå

Borgå ska nu granska alla lätta övergångsbroar extra noga. De rugbyspelare som trillade i vattnet i Gamla stan i lördags planerar kräva ersättningar av staden.

Det var som bekant spelare från Borgålaget Shamrocks som hamnade i plurret då landgången till kanonbryggan i Gamla stan välte på grund av att landfästet på åns östra sida gav vika. De vistades på området efter en match.

Enligt uppgifter från Räddningsverket i östra Nyland strax efter olyckan stod femton personer på landgången då den rasade och lika många befann sig på själva bryggan.

Efteråt har representanter för laget sagt att betydligt färre stod på landgången, uppgifterna har varierat mellan 12 och 6-8.

Landgången klarade inte av tyngden, vilken den än var. Inte enbart människor föll i vattnet, också exempelvis telefoner följde med och förstördes. Inga personskador uppstod.

Yle Östnyland har talat med Oscar Lökfors, en av spelarna. Enligt honom är förhoppningen nu att staden ersätter det som gick sönder om det visar sig att landgången varit i dåligt skick.

Personliga ansökningar

Kari Hällström basar för kommuntekniken och konstaterar att spelarna givetvis kan lämna in ersättningsansökningar.

– Det sker via nätet. Jag fattar sedan tjänstemannabeslut om saken och besluten går till nämnden.

Han förklarar att ersättningar inte beviljas automatiskt.

– Man måste noga utreda vad som orsakat det inträffade, på samma sätt som försäkringsbolagen gör. Om ersättning beviljas betalar staden för själva skadan, inte exempelvis för en ny telefon. Kvitto krävs också alltid.

Hur snabb processen är kan Hällström inte säga direkt.

– Första nämndmötet hålls den 14 augusti, sedan är det möten med tre veckors mellanrum.

Den här sortens ersättningskrav har aldrig tidigare lämnats in, men visst kommer människor med önskemål av annan art. Oftast har de att göra med bilar som tagit skada på grund av dåliga gator och vägar. Ibland kan det handra om personskador som uppkommit av olika orsaker.

– Ibland betalar staden, ibland försäkringsbolaget och summorna varierar stort.

Extra kollar

På frågan om staden nu måste granska alla sina konstruktioner extra noga svarar han att redan olyckan i Repovesi nationalpark i början av sommaren var ett skrämselskott för kommunerna. Där brast ju hängbron över sundet Lapinsalmi då nio personer befann sig på bron. Alla klarade sig lyckligtvis bort utan skador.

– Visst gör vi vårt bästa för att alla platser ska vara i skick men nu måste exempelvis de lätta övergångsbroarna granskas extra noga. Sådana finns bland annat på Borgbacken och i Maren. Tryggheten får inte äventyras, men tyvärr är det så att inga exakta garantier går att ge för hur mycket olika konstruktioner egentligen håller.

Han påpekar att också landgången i Gamla stan verkade vara i gott skick.

– Nu görs den hållbarare än normerna förutsätter, för säkerhets skull kan den ännu förses med begränsning.