"Lätt att vara efterklok"

UTBREDDA PROBLEM. I många östnyländska skolor har oro väckts om att inomhusluften kan skada både elevers och lärares hälsa. Till exempel i Talman koulu har läget blivit så allvarligt att bildningsutskottet fattat beslut om att flytta skolan till baracker.Bild: Arkiv/Tor Wennström

Efter år av misstankar om inomhusluftsproblem och två större renoveringar som inte gav önskat resultat har man i Sibbo satt den politiska snöbollen i rörelse: Talman koulu ska flytta in i baracker nästa höst.