Låt Subasinghe stanna!

Jag har alltid varit rädd för att gå till tandläkare, i synnerhet tandkirurger, men efter att ha besökt denna sympatiska tandläkare har all rädsla försvunnit.

Med bestörtning tog jag del av artikeln (ÖN 4.12) angående uppsägningen av tandläkare Jeevana Subasinghe. Jag har varit hans patient vid olika tillfällen och har varit synnerligen nöjd med hans behandling. Jag har alltid varit rädd för att gå till tandläkare, i synnerhet tandkirurger, men efter att ha besökt denna sympatiska tandläkare har all rädsla försvunnit. Den skicklighet han visat anser jag vara en (hälso)rikedom för Borgå stad. Som hans patient hoppas jag verkligen att han får fortsätta att arbeta i Borgå.

Helka Sederholm Borgå