Låt konsten ta över Valtimohuset

Det outnyttjade och vilsna Valtimohuset är ju som gjort som hem för konsten.

Borgå stad äger en ansenlig mängd värdefull konst som är utspridd på olika mindre lämpliga platser där en intresserad allmänhet har svårt att få se dem. Nybyggda hus som vanligen drabbas av fukt- och mögelskador är inte bra "hem" för värdefull konst.

Det outnyttjade och vilsna Valtimohuset är ju som gjort som hem för konsten. Lämplig rumsindelning kan väl bli en intressant syssla för konstnärerna.

Tummen upp Valtimohuset!

Anna-Lisa Gustafsson tidigare medlem i Borgå konstförening, Hammars