Låt JK ta ställning till postproblemen

Bild: Ksf Media-arkiv

Problemen inom posten utgör ett hot mot invånarnas rättigheter, ekonomi och hälsa, säger KD-politiker.

Problemen med utdelningen av brev och tidningar att posten kan innebära att posten bryter mot Postlagen. Jere Riikonen KD, uppmanar Borgå stadsstyrelse att överväga om staden som representant för alla kommuninvånare bör klaga till Justitiekanslern.

Det här framkommer av Riikonens fullmäktigemotion. I den föreslår han dessutom att stadsstyrelsen bör uppmana Kommunikationsverket och Trafik- och kommunikationsministeriet att göra en utredning om postlagens förverkligande, postutdelningen och servicepunkter.

Riikonen anser att posten inte uppfyller kraven som ställs på servicen i postlagen. I Borgå är utdelningen ofta försenad och det innebär ett hot mot invånarnas rättigheter, ekonomi och hälsa.