Läslystna barn utser Runeberg Junior-vinnare

Sju barnböcker, tre svenskspråkiga och fyra finskspråkiga, tävlar om Runeberg Junior-priset som delas ut på Runebergsdagen i februari. Vinnaren utses av mer än hundra läsglada barn.

Runeberg Junior-prisets förvalsjury, kulturjournalisten Mia Grönstrand, skådespelaren och regissören Oskar Silén samt litteraturvetaren och frilansjournalisten Pia Vuorio, har i höst läst cirka sjuttio barnböcker där målgruppen är barn i ålder 6 till 9. Det är uttryckligen barn som håller på att knäcka läskoden eller som just lärt sig läsa som ligger i fokus för tidningen Östnylands och Borgå stads barnlitteraturpris som delades ut för första gången i februari.

Att öka läslusten och främja barns läsning är en av grundtankarna bakom Runeberg Junior-priset och det är också någonting som juryn tagit fasta på då de sju finalisterna i utsetts. I Finland har man under de senaste åren uttryckt oro för barn läser mindre än tidigare och klarar läsningen sämre, och då behövs det god litteratur för att locka barn att greppa böcker oftare – och högläsning för dem som ännu inte läser själv.

– Barnens minskade läsintresse kan i alla fall inte bero på att utbudet av inhemska barnböcker skulle vara snävt eller inte hålla måttet, säger Oskar Silén.

Varierande berättelser

Förvalsjuryn har fått läsa berättelser av många olika slag. De har fått följa med på äventyr i vardagen och i fantasimiljöer, de har läst om smarta och modiga tjejer och killar och de har läst om antropomorfa djur med många beröringspunkter med var och en av oss. Vikten av vänner och vänskap lyftes också fram i flera av böckerna.

– Ett återkommande tema är barn som längtar efter att få föräldrarnas uppmärksamhet, säger Mia Grönstrand.

Förvalsjuryn har också sänt föräldrarna en tanke då de valt ut de sju finalisterna: gemensamt för böckerna är att de också tilltalar vuxna på ett snillrikt sätt och lockar till gemensamma lässtunder.

– Högläsning har positiva effekter och vi vill uppmuntra vuxna att läsa högt för barn, säger Oskar Silén.

De svenskspråkiga kandidaterna är Karin Erlandssons Pärlfiskaren med illustrationer av Tuuli Toivola, Malin Kiveläs Den ofantliga Rosabel med illustrationer av Linda Bondestam och Sanna Tahvanainens Kurre Snobb och popcornen där Lena Frölander-Ulf står för illustrationerna.

De finskspråkiga kandidaterna är Magdalena Hais Kurnivamahainen kissa med illustrationer av Teemu Juhani, Riina Katajavuoris Mennään jo naapuriin med illustrationer av Salla Savolainen, Hannu Mäkeläs Voimalla seitsemän pöllön med illustrationer av Elina Warsta och Jukka-Pekka Palviainens Allu ja salainen ihailija där Christel Rönns står för illustrationerna.

Viktigt samspel

Förvalsjuryn har fäst särskild vikt vid samspelet mellan text och bild. En bra text skriven på ett gott språk förs framåt av illustrationer som stöder berättelsen – det må sedan vara färgsprakande, minimalistiska eller svartvita bilder som ge storyn extra skjuts.

– Jag går i gång på böcker redan då jag ser pärmen med titel, fonter och illustration, säger Oskar Silén. Om också försättsbladet är spännande så får boken bonuspoäng av mig.

För priskoordinator Catharina Latvala gäller det nu att så fort som möjligt få ut de nominerade böckerna till de sammanlagt åtta barnjurygrupperna, två förskolor och resten ettor och tvåor. Barnen, fler än hundra till antalet, ska nu bli lästa för eller läsa själv samt poängsätta böckerna.

– I år har vi ingen domare utan barnens åsikter avgör, säger hon.

Då Runeberg Junior-priset delades ut för första gången i fjol hade man en enväldig domare, regissören Saara Cantell, som skulle utse vinnaren. Hon valde ändå att låta barnen träffa valet och utsåg en svenskspråkig och en finskspråkig vinnare utifrån deras favoriter.

Barnen väljer vinnaren

Inne på samma linje är nu arbetsgruppen bakom priset, och Susann Hartman, chef för stadens kulturtjänster, säger att prisstadgarna har ändrats.

– Det är viktigt att barnens röst hörs och att det också är barnen som avgör vem som får priset.

Barnjurygrupperna – som inte är desamma som i fjol – får nu ett par månader tid på sig att läs de nominerade böckerna. Det ger engagerade pedagoger goda möjligheter att tillsammans med barnen noggrant syna allt från persongalleri till intrig och utförande. Förhoppningen är att väcka läslusten hos barnen och inspirera dem att ofta dyka in i litteraturens värld.

Runeberg Junior-priset delas ut på Runebergsdagen den 5 februari. I fjol ordnades det prisfest på biblioteket tillsammans man barnjurymedlemmarna, och så torde det blir också den här gången. På Runebergsdagen delas även Runebergspriset i litteratur ut medan Borgåskolorna får traditionsenliga författarbesök.

FAKTA

Runeberg Junior

Tidningen Östnylands och Borgå stads barnlitteraturpris som delas ut på Runebergsdagen den 5 februari 2018.

Priset tilldelas en finländsk barnbok med berättelser på finska eller svenska för barn i åldern 6-9 år.

Det första Runeberg Junior-priset delades ut i Borgå på Runebergsdagen.

Prissumman är 10 000 euro.